Tilskud til pensionistforeninger og seniorklubber

Som pensionistforening eller seniorklub har I mulighed for at søge tilskud til åbne arrangementer (Servicelovens § 79).

Som forening med mindst 10 betalende medlemmer, kan I opnå et foreningstilskud på 5.000 kr. årligt. 

Vær opmærksom på, at hvis i modtager tilskud efter Servicelovens § 79, kan I ikke modtage tilskud efter Servicelovens § 18 eller andre støtteordninger i kommunen. 

Er I ikke allerede registreret på Foreningsportalen? Så skynd jer at blive oprettet, da det er herinde i modtager relevant information og bliver påmindet, når det er muligt at søge tilskud. 

Sådan søger I tilskud

 • Brug selvbetjeningen
 • Log ind med foreningens CVR-nummer
 • Udfyld ansøgningen
 • Vedhæft foreningens regnskab for det foregående år indeholdende over- og underskud - modtaget tilskud skal fremgå særskilt
 • Vedhæft beretning/referat fra generalforsamlingen indeholdende årets aktiviteter og formueanvendelse

Retningslinjer for tilskud til pensionistforeninger og seniorklubber

Pensionistforeninger og seniorklubber hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune kan søge tilskud til åbne arrangementer.

Foreningen skal være registreret med et CVR-nummer og have en tilknyttet Nemkonto i et pengeinstitut.

For nye ansøgere gælder, at Kultur- og Fritidsafdelingen skal godkende gældende vedtægter.

Der udbetales et fast årligt foreningstilskud på 5.000 kr. pr. forening med mindst 10 betalende medlemmer.

Der afsættes 50.000 kr. hvert år til en Forårsfest, arrangeret af Ældrerådet. Den resterende ramme afsæt til § 79 fordeles mellem ansøgere efter antallet af betalende medlemmer oplyst i tidligere års beretning.

Bevilget beløb skal bruges til aktiviteter i foreningsregi.

Foreninger, der modtager tilskud på 20.000 kr. eller derover, skal indsende specifik dokumentation for anvendelse af disse. Der kan i øvrigt foretages stikprøvekontrol for mindre tilskud.

For at være berettiget til tilskud, skal foreningen indsende følgende:

 • Regnskab for foregående år:
  • Regnskabet skal følge kalenderåret
  • Egenkapitalen skal fremgå af regnskabet
  • Over/underskud skal fremgå af regnskabet
  • Modtaget tilskud skal fremgå særskilt af regskabet
  • Øvrige tilskud fra andre end Vesthimmerlands Kommune skal fremgå særskilt af regnskabet
  • Regnskabet skal være godkendt af bestyrelsen 
 • Kort beretning/referat fra generalforsamlingen, der skal indeholde oplysninger om:
  • Årets aktiviteter
  • Formueanvendelse/opsparing
 • Navn, adresse, telefonnummer og mail på formand og kasserer
 • Oplysning om betalende medlemmer - navneoplysninger skal kun indsendes på forlangende

Ansøgning med bilag skal være indsendt senest den 1. april.

Udbetaling af støtte sker i løbet af maj måned.

Er der ydet tilskud efter Servicelovens § 79, kan der ikke også ydes tilskud efter Servicelovens § 18 eller andre puljer/støtteordninger i Vesthimmerlands Kommune.

Regler er udarbejdet på grundlag af Servicelovens § 79.

Retningslinjerne er godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. februar 2019. 

Kontakt

Else G. Andersen
Administrativ medarbejder
Mail: ega@vesthimmerland.dk
Telefon: 9966 8404