Tilskud til kulturelle arrangementer

Er du i gang med at planlægge et kulturelt arrangement som en festival eller teaterforestilling? Du kan søge om økonomisk støtte til dit arrangement.

Om tilskuddet

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune afsætter årligt midler til kulturelle aktiviteter i kommunen. Midlerne har til formål at støtte og stimulere et alsidigt kulturliv i hele kommunen og kan gives til et bredt udsnit af kulturelle aktiviteter.

Midlerne administreres dels af Kultur- og Fritidsudvalget, og dels af Vesthimmerlands Kulturråd og forvaltningen. Kultur- og Fritidsudvalgets midler gives både som støtte til videreudvikling af eksisterende aktiviteter og til nye initiativer, der ikke vil blive gennemført uden tilskud.

Vesthimmerlands Kulturråd har selvstændige retningslinjer for ansøgning om tilskud.

Ansøgninger behandles således:

 • Ansøgninger om tilskud op til 10.000 kr. sendes til Vesthimmerlands Kulturråd
 • Ansøgninger om tilskud på 10.001 kr. og op til 20.000 kr. behandles administrativt og behandles løbende
 • Ansøgninger over 20.000 kr. behandles af Kultur- og Fritidsudvalget, jævnfør udvalgets mødekalender

Ansøgninger skal fremsendes senest 6 uger før arrangementet afholdes.

Retningslinjer godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. januar 2023.

Godt at vide

Du kan søge om tilskud som:

 • enkeltperson (Du skal være tilhørende i Vesthimmerlands Kommune)
 • forening
 • interessegruppe
 • institution

Du kan søge tilskud til gennemførelse af offentlige arrangementer med et kulturelt indhold eller en kulturel værdi for Vesthimmerlands Kommune. 

Eksempelvis kan du søge tilskud til:

 • festivaler
 • teaterforestillinger
 • koncerter
 • eller lignende med støttebehov på 10.000 kr. og derover. 

Årlige tilbagevendende aktiviteter støttes med op til max. 20.000 kr. og puljen kan kun søges en gang årligt til samme aktivitet (eksempelvis foredrags- eller koncertrække, teaterforestillinger mv.).

I forhold til udvikling af nye aktiviteter, kan der ydes tilskud i op til 3 år.

Her kan du se begrænsningerne for tilskuddet:

 • Der ydes ikke tilskud fra Vesthimmerlands Kulturråd og Kultur- og Fritidsudvalget til samme projekt.
 • Der ydes ikke tilskud til forplejning.
 • Der yders ikke tilskud, som genererer overskud på aktiviteten.
 • Der ydes ikke tilskud til lønudgifter – hvis ansøger allerede modtager driftstilskud.
 • Der ydes ikke tilskud hvis ansøger er en del af Vesthimmerlands Kommune (børnehaver, skoler mv.).
 • Med støtte fra puljen forventes, at der opkræves entré/egenbetaling ved foredrag, koncerter m.v., hvor det er muligt.

Du skal benytte ansøgningsformularen, som du finder her på siden.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af:

 • arrangementets indhold/projektbeskrivelse
 • arrangementets målgruppe
 • forankringen i lokalområdet
 • de deltagende parter/arrangører
 • budget

 Det er muligt at oploade bilag.

Spørgsmål kan rettes til Kultur og Fritid på mail kulturfritid@vesthimmerland.dk

Hvis du får tilskud til dit arrangement, gælder følgende krav:

 • Det er et krav, at du skal oprette arrangementet på kommunens Kulturkalender.
 • Det forventes desuden, at det ved opslag, annoncering og øvrig markedsføring fremgår, at arrangementet er støttet af Vesthimmerlands Kommune.
 • I er også velkommen til at sende opslag vedrørende arrangementer til vores fælles facebook ”Vores ildsjæle – aktiviteter og oplevelser i Vesthimmerland”, via mail til kulturfritid@vesthimmerland.dk
 • Du skal fremsende regnskab og en afrapportering til os, efter du har afholdt dit arrangement (herunder ca. antal besøgende)

Har du ikke anvendt hele tilskuddet som beskrevet i ansøgningen, skal denne del tilbagebetales til os i Vesthimmerlands Kommune.

Der er mulighed for at leje - kajakker og friluftsgrej, telte, udstyr til foredrag og koncerter, markedstelte, hængekøjer, naturrygsække m.m.

Gå til Grejbank

Kontakt

Kultur og Fritid
Mail: Kulturfritid@vesthimmerland.dk
Telefon: 99668405