Fraværsstatistisk

Få overblik over fraværet for Byråds- og udvalgsmøder. Vi opdaterer fraværsstatistikken hvert kvartal.