Spildevand

Vesthimmerlands Forsyning har fokus på en grønnere håndtering af spildevand. 

Udfasning af nedslidte renseanlæg

Vesthimmerlands Forsyning har indgået et samarbejde med spildevandsselskaberne i Rebild og Mariagerfjord Kommune omkring udbygning af Mariagerfjord renseanlæg. Udbygningen gør det muligt at udfase nedslidte anlæg, herunder renseanlægget i Aars, og lede spildevandet via en nyetableret rørledning til Mariagerfjord renseanlæg i Hadsund.

Udover at spildevandsbehandlingen bliver mere energieffektiv, vil recipienten for det rensede spildevand blive Kattegat, som er mere robust end de nuværende recipienter, Limfjorden og Halkær Å.

Det første spildevand fra Vesthimmerlands Kommune forventes at blive leveret til Mariagerfjord renseanlæg i 2023.

Energieffektivisering- og produktion

I 2018 blev der investeret i to gasmotorer og generatorer, så biogasproduktionen fra en råndnetank ved Løgstør Renseanlæg kan udnyttes til produktion af el og varme. Der produceres i øjeblikket 30 kilowatt el og 60 kilowatt varme, som sælges til elnettet, hvilket er et klimavenligt bidrag til en mere bæredygtig energiforsyning i Danmark.

Fra biler til elbiler

Bilparken som benyttes i forbindelse med drift af spildevandsafdelingen udskiftes løbende til elbiler. Der er i øjeblikket én elbil i drift, men der er budgetteret med en løbende udskiftning, så alle biler i løbet af en årrække er baseret på 100 procent el. Herudover bliver der ligeledes etableret opladestandere.

Tidsplan

Løbende.

Kommunens rolle

Vesthimmerlands Kommune som virksomhedsejer. 

Ansvarlig

Vesthimmerlands Forsyning 
Stengårdsvej 33 , 9670 Løgstør
Tlf.: 98 68 32 00
Mail: info@vhforsyning.dk