Den sammenhængende børne- og ungepolitik

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet en ny sammenhængende Børne-og Ungepolitik gældende fra 2020 til 2026 for alle kommunens borgere i alderen 0-25 år.

Læs politikken

Download Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2020 - 2026 (PDF)

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er godkendt i Byrådet den 19. december 2019. Politikken er gældende fra 2020 – 2026, dog skal den revideres i 2022, i forbindelse med tiltrædelse af et nyt Byråd.

Er du mere til det visuelle?

Se videoen om vores børne- og ungepolitik

Om politikken

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik tager udgangspunkt i kommunens ledelsesmæssige værdier, engagement, dialog og resultater. Det er en politik, som alle ansatte skal arbejde på grundlag af i forhold til børn, unge og familier.

Formålet med den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er, at sætte fokus på det sammenhængende, tværfaglige og helhedsorienterede arbejde med børn og unge i Vesthimmerlands Kommune. Det er et mål at styrke samarbejdet og sammenhængen mellem de almene, forebyggende og specialiserede tilbud, for derigennem at skabe de bedst mulige betingelser for vores børn og unge, således at de oplever trivsel, sundhed, selvstændighed, glæde i hverdagen og udvikling i livet – uanset hvilke vilkår de kommer fra.

Politikken bygger på 4 temaer:

  • Læring, dannelse og uddannelse
  • Tværfaglighed og forebyggelse
  • Et attraktivt børne- og ungemiljø
  • Medansvar i eget liv