Den sammenhængende ungeindsats

Med den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job” og lovene, der udmønter aftalen, får kommunerne det fulde ansvar for unge under 25 år. Der er krav om, at alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret unge indsats, som skal gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.