Kulturaftalen Nordjylland - KulturKANten 2021 - 2024

I Vesthimmerlands Kommune er vi med i KulturKANten 2021 - 2024. Aftalen er en strategisk udviklingsaftale mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet.

Væk lysten og skab fællesskaber

Med kultur vil vi styrke fællesskaber, udvide horisonter og give næring til kreativitet og lysten til at skabe forandringer, der kan mærkes. Vi vil skabe samarbejder på tværs, som sikrer, at kunst og kultur både udfolder sig til gavn og glæde for borgere i alle aldersgrupper, kulturinstitutioner og aktører, og som giver værdiskabende input i andre forvaltningsområder uanset, om det er sundhed, integration, skole, omsorg eller erhvervsudvikling.

Nordjylland har i 2021 indgået en ny firårig aftale med Kulturministeriet om regionale indsatser for kultur. Vi arbejder netop nu med at udforme tre nye puljer rettet mod regionens kulturaktører – når de er klar, vil de blive publiceret her.

Puljerne skal understøtte KulturKANtens tre nye indsatsområder:

  • Lære at være - Formålet med indsatsområdet er at fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele kulturregionen og give børn og unge redskaber til at leve gode liv.

  • Sund med kultur – Formålet med indsatsområdet er gennem brug af kunst og kultur at forbedre nordjyske borgeres sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere.

  • Nordjyske fortællinger - Formålet med indsatsområdet er at sætte fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker, samt fremme kultur, der rykker os sammen i et regionalt fællesskab.

Vil du vide mere?

Læs mere på KulturKANtens hjemmeside

Marianne Frimer
Vesthimmerlands Kommunes kontaktperson