Vandplaner

EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammer for beskyttelsen af vandløb, søer, kystvande og grundvand.

Vandplan 2021-2027

Læs vandplanen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen administrerer tilskudsordninger, hvor kommunen kan søge tilskud til vandløbsrestaureringer i vandløbene. Klik på vandløbsrestaurering i menuen for at se, hvilke projekter kommunen er i gang med og har gennemført.