Vandplaner

EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammer for beskyttelsen af vandløb, søer, kystvande og grundvand.

Vandplan 2015 - 2021

Læs vandplanen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen administrerer en tilskudsordning, hvor kommunen kan søge tilskud til vandløbsrestaurering i vandløbene. Klik på vandløbsrestaurering i menuen for at se, hvilke projekter kommunen er i gang med.