Samarbejde og tavshedspligt

For at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud, skal kommunalbestyrelsen fastsætte retningslinjer for videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning eller fritidshjem og skole.