Cykelhandlingsplan

Marts 2021 blev første cykelhandlingsplan for Vesthimmerlands Kommune vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget.

Med Cykelhandlingsplanen er ønsket, at flere borgere i Vesthimmerlands Kommune bliver cyklister og bruger cyklen oftere (særligt på korte strækninger). Samtidig er ønsket at øge tilfredsheden med cykelforholdene i kommunen.

Cykelhandlingsplanen er derfor ikke kun en plan, som skal sikre flere kilometer cykelsti, men i lige så høj grad en plan, der vil sætte øget fokus på de eksisterende cykelmuligheder og gerne øge cykelglæden.

I Cykelhandlingsplanen udpeges et hovedrutenet, som lægges til grund for prioritering af forbedringer af cykelrutenettet.

Målsætning

  • Øge antallet af cykelture med 10% i perioden 2021-2025
  • Antallet af borgere over 16 år, der cykler mindst en gang om ugen, øges i perioden 2021-2025
  • 75% er tilfredse med Vesthimmerlands Kommune som cykelkommune
  • 50% er tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og cykelbaner
  • 75% er tilfredse med omfanget af cykelstinet.

Læs planen

Åbn Cykelhandlingsplanen 2021 (PDF)