Ladeinfrastruktur Strategi 2022

Denne strategi har til formål at skabe overblik og belyse forhold, som skal tages i betragtning ved udbredelse af elbiler og ladeinfrastruktur i Vesthimmerlands Kommune, og som kan understøtte den grønne omstilling af transportsektoren i Vesthimmerlands Kommune.

Vesthimmerlands Kommune har et overordnet mål om at transport- og mobilitetssektoren indenfor kommunens geografi skal være 100 % CO2 neutral inden 2030.

Et mål der skal indfries med følgende virkemidler:

  • Vi skal skabe attraktive alternativer til privatbilismen
  • Vi skal sikre en infrastruktur, der understøtter grøn transport
  • Vi vil gøre den kollektive trafik til et attraktivt valg
  • Vi vil understøtte omstillingen af transporten til grønne drivmidler

Download Ladeinfrastrukur strategi 2022 (PDF)