Udviklingsplaner for byer, landsbyer og lokalområder

Her kan du få et samlet overblik over vores udviklingsplaner for byer, landsbyer og lokalområder.

Lokale udviklingsplaner (LUP)

Områdefornyelsesprogrammet ‘VESTHIMMERLAND - Udvikling i landdistrikterne’ tager udgangspunkt i de lokale udviklingsplaner også kaldet LUP’er for hver af kommunens otte distrikter.

Download Områdefornyelse for landsbyerne (PDF)

De lokale udviklingsplaner skal bygge ovenpå de mange eksisterende tiltag, og være med til at sikre en strategisk og sammenhængende udvikling af vores landsbyer og landdistrikter.

Lokale udviklingsplaner

Udvikling af Aggersborg og Aggersund

10. april 2024 blev der afholdt workshop, hvor 150 borgere var mødt op.

Du kan læse input og idéer fra workshoppen her.