Det lokale arbejdsmarkedsråd

Rådet består af 7 medlemmer og har fokus på indsatsen indenfor beskæftigelsesområdet. Møderammen er 2 gange årligt med mulighed for at indkalde til yderligere møder såfremt der er behov.

Hvilke arbejdsopgaver sidder rådet med?

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd er et rådgivende forum, hvis arbejdsopgaver er, at:

  • drøfte aktuelle politiske emner indenfor beskæftigelsesområdet
  • udbrede samarbejdet mellem og kendskabet til hinandens arbejdsområder
  • udvikle tiltag, der er til gavn for borgerne og de lokale virksomheder
  • optimere indsatsen, forenkle samarbejdet og udbrede relevant viden indenfor området
  • skabe kendskab til forskellige vilkår
  • skabe fokus på tværgående forbedringsmuligheder

Godt at vide

Sammensætningen

Per Bach Laursen, formand (V)
Borgmester i Vesthimmerlands Kommune

Rasmus Vetter (F)
Medlem af Beskæftigelsesudvalget

Lars Rem (D)
Medlem af Beskæftigelsesudvalget

Morten Lund
Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Lone Lollesgaard
Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef

Anna Oosterhof
Repræsentant for Erhverv Væksthimmerland

Jørgen Sørensen
Repræsentant for Handelsstandsforeningerne

Pr. 11. januar 2023 indtræder Rasmus Vetter (SF) som medlem, som erstatning for Theresa Berg Andersen (SF).

Pr. 3. april 2023 indtræder Anna Oosterhof som medlem, som erstatning for Dan Skovgaard. 

Pr. 2. februar 2024 skifter Lars Rem fra Nye Borgerlige til løsgænger.

Fra beskæftigelsesråd til arbejdsmarkedsråd

Ved vedtagelsen af Beskæftigelsesreformen i december 2014 blev Det Lokale Beskæftigelsesråd nedlagt.

Inden rådet blev nedlagt, besluttede det dog på et møde den 9. december 2014 at fortsætte arbejde i et nyoprettet udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd