Det lokale arbejdsmarkedsråd

Rådet består af 7 medlemmer og har fokus på indsatsen indenfor beskæftigelsesområdet. Møderammen er 2 gange årligt med mulighed for at indkalde til yderligere møder såfremt der er behov.

Hvilke arbejdsopgaver sidder rådet med?

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd er et rådgivende forum, hvis arbejdsopgaver er, at:

  • drøfte aktuelle politiske emner indenfor beskæftigelsesområdet
  • udbrede samarbejdet mellem og kendskabet til hinandens arbejdsområder
  • udvikle tiltag, der er til gavn for borgerne og de lokale virksomheder
  • optimere indsatsen, forenkle samarbejdet og udbrede relevant viden indenfor området
  • skabe kendskab til forskellige vilkår
  • skabe fokus på tværgående forbedringsmuligheder

Godt at vide

Sammensætningen

Per Bach Laursen, formand (V)
Borgmester i Vesthimmerlands Kommune

Theresa Berg Andersen (F)
Medlem af Beskæftigelsesudvalget

Lars Rem (D)
Medlem af Beskæftigelsesudvalget

Morten Lund
Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Lone Lollesgaard
Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef

Dan Skovgaard
Repræsentant for Erhverv Væksthimmerland

Jørgen Sørensen
Repræsentant for Handelsstandsforeningerne

Fra beskæftigelsesråd til arbejdsmarkedsråd

Ved vedtagelsen af Beskæftigelsesreformen i december 2014 blev Det Lokale Beskæftigelsesråd nedlagt.

Inden rådet blev nedlagt, besluttede det dog på et møde den 9. december 2014 at fortsætte arbejde i et nyoprettet udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd