Hegnsynet

Hegnsynet er uafhængigt og består af 3 hegnsynsmænd. Hegnsynet kan behandle en tvist, hvis du skriftligt anmoder om det.

Sådan får du et hegnsyn

Hvis du og din nabo er uenige om et hegn, kan I anmode Hegnsynet om at få foretaget et hegnsyn.

I din ansøgning skal du skrive, hvad det helt præcist er, du ønsker hegnsynet skal gå ud på - altså hvad påstanden er. Det er vigtigt, at du selv kommer frem med alle relevante oplysninger, da Hegnsynet kan tage stilling til de fremførte påstande i ansøgningen.

Hvis du ikke kan bruge selvbetjeningen

Kan du af forskellige årsager ikke bruge selvbetjeningsløsningen, kan du ansøge ved at udfylde vores blanket. Når du har udfyldt den, skal du sende den til byraadssekretariatet@vesthimmerland.dk.

Download blanketten (PDF)

Når du har søgt

Når Hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger, vil du og din nabo blive indkaldt til et besigtigelses- og forhandlingsynsforretning.

Du kan læse mere om, hvordan et hegnsyn foregår i vores brochure.

Download brochure om hegnsyn (PDF)

Godt at vide

 • Kurt Friis Jørgensen (V): Formand
 • John Vigsø (A): Plantekyndig
 • Henrik Dalgaard (C): Bygningskyndig

Et hegn kan have mange udformninger.

Et hegn kan for eksempel være:

 • en hæk
 • en mur
 • et stakit
 • et raftehegn
 • et trådhegn

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne til sammen danne et hegn. Det er Hegnsynet der vurdere, om der er tale om et hegn.

Hegnsloven skelner mellem fælleshegn og egne hegn:

 • Fælleshegn forstås som et hegn i skellet mellem to ejendomme
 • Eget hegn forstås som et hegn, der står helt på egen grund langs ejendomsskellet - dog ikke længere væk fra skellinjen end 1,75 m.

Andre former for hegn

Der findes også indre hegn, som er et hegn, der enten:

 • ikke følger skellet
 • står mere end 1,75 m. fra skellet

Indre hegn er ikke omfattet af nogle lovregler.

Som regel må I selv bestemme i fællesskab

Du og din nabo må som regel i fællesskab selv bestemme, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal se ud. 

Der er dog nogle undtagelser, som sætter begrænsninger og som skal overholdes:

 • Lokalplaner
 • Tinglyste deklarationer
 • Politivedtagelser

Hvis I ikke kan nå til enighed

Hvis du og din nabo ikke kan nå til enighed om, hvordan hegnet skal se ud, kan I

 1. bruge reglerne i hegnsloven
 2. anmode om at få foretaget et hegnsyn