Opstart i dagplejen

Når du har takket ja til en plads i dagplejen, vil du blive inviteret til et kontaktmøde.

Når du har sagt ja til en plads i dagplejen 

Når du er blevet tilbudt en plads i dagplejen på Digital Pladsanvisning og har takket ja, vil du blive ringet op af en dagplejepædagog, som inviterer dig til et kontaktmøde hos dagplejeren. 

Til kontaktmødet:

 • kan du fortælle om dit barn - herunder fødslen, udviklingen, personlighed, sovemønstre og mad
 • bliver du informeret om dagens rytme, pædagogiske aktiviteter, kostpolitik, legestue og hvad dit barn skal have med i dagplejen
 • bliver du introduceret til dagplejens intranet, AULA
 • gennemgår vi plejetidsaftalen sammen og underskriver

”Den Skabende Dagpleje”

Danner rammen om et pædagogisk pasningstilbud, hvor de hjemlige og kender kendte rammer giver børnene tryghed og nærhed.

Dagplejeren har ansvar for 4 dagplejebørn og indimellem et gæstebarn. I samarbejde med forældre skaber vi udviklingsmuligheder for barnet, så det trives og får mod på at indtage og udforske den nære verden.

Vi tror på, at det dit barn kan med en voksne i hånden i dag – kan det selv i morgen.

Vi arbejder med ”Den Skabende Pædagogik” i en hjemlig og tryg ramme, hvor det handler om at holde fokus på det, barnet kan, fremfor at fokusere på det, barnet ikke kan. Vi arbejder anerkendende, inkluderende og ressourceorienteret med afsæt i 8 samspilstemaer.

 • ICDP og læreplanerne jf. dagtilbudslovens bestemmelser

Børn har brug for voksne, som er nærværende og vi ved, at de læringsmuligheder dit barn møder, har stor betydning for dit barns sproglige, kognitive og sociale udvikling.

Vi er optaget af

 • Dit barns behov for søvn og mad
 • Dit barns trivsel
 • Dit barns læring
 • Dit barns udvikling
 • Dit barn bliver en del af fællesskabet
 • Dit barn kan møde verden
 • Dit barn skal have en god hverdag

”Den Skabende Dagpleje”

 • Vi vil det bedste for dit barn
 • Vi vil finde den bedste plads til dit barn i samarbejde med dig og mulighederne
 • Vi kontakter dig, hvis der er noget omkring dit barn
 • Vi sikrer dit barn får en god opstart
 • Vi følger op på dit barns opstart
 • Dagplejer med nærhed og omsorg for 4 børn i eget hjem
 • Det er den samme voksne, der er med dit barn HELE dagen
 • Du får den gode historie og ”dagens vigtigste overskrifter” om dit barn
 • Dit barn er noget særligt – det mødes og accepteres præcist, som det er
 • Du kan få Vejledning og rådgivning af dagplejepædagoger
 • Dagplejepædagogen fører tilsyn med dagplejere og børn
  • Du kan trygt afleverer dit barn
 • Åbent og ærligt samarbejde om dit barns trivsel, udvikling og læring
  • Det er dit barn, men vi har et fælles ansvar i hverdagen
 • Legestue, hvor du og dit barn møder andre børn og forældre
 • Vi hjælper dig, hvis dit barn har nogle udfordringer i sin udvikling, fx sprog, adfærd og motorik
 • Billeder og kommunikation er sikker på en fælles kommunal platform, AULA