Barselsdagpenge

Skal du på barsel med dit barn, kan du få barselsdagpenge. Det er Udbetaling Danmark, der står for at beregne og udbetale dine barselsdagpenge.

Hvad skal du vide om barselsdagpenge?

Barselsdagpenge er en ydelse til forældre, der ikke modtager løn fra deres arbejdsgiver under deres barselsorlov. Hvis forælderen modtager løn under orloven, kan arbejdsgiveren ansøge om at få refusion af barselsdagpengene.

Du kan læse mere om barselsorlov og barselsdagpenge på borger.dk.

Det er Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af barselsdagpenge  Har du spørgsmål om barselsdagpenge, kan du finde svar på borger.dk.

Her kan du:

  • søge om barselsdagpenge
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
Indhold fra borger.dk