Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som er vedvarende, kan du søge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning. Du kan også søge på vegne af dit barn.

Forskellige hjælpemidler og ændringer

Kropsbårne hjælpemidler kan f.eks. være:

 • proteser - så som arm-, ben- og brystprotese
 • bandager
 • injektions- og testmaterialer til diabetes 1 og 2
 • fodindlæg eller tilretning af fodtøj
 • inkontinens hjælpemidler
 • stomi hjælpemidler
 • kompressionsstrømper
 • parykker
 • korsetter

Du skal bevilliges først

Du skal altid have en bevilling, før du kan få hjælpemidlet. Hvis du køber hjælpemidlet inden du har fået en bevilling, vil du normalt ikke kunne få støtte. 

Vi behandler din ansøgning inden for 4 uger. 

Hvor lang er svarfristen?

Søger du støtte til hjælpemidler efter § 112, er der op til 6 ugers svartid.

Søger du støtte til forbrugsgoder efter § 113, er der op til 4 måneders svartid.

Hvad kan typisk blive ændret i din bolig?

En boligændring kan f.eks. være at:

 • adgangsforholdene til din bolig ændres
 • der opsættes ramper
 • dørtrin fjernes
 • køkken og badeværelse ændres

Hvor lang er behandlingstiden?

 • Mindre boligændringer (f.eks. fjernelse af dørtrin): op til 8 uger.
 • Mellem boligændringer (f.eks. trappelift): op til 6 måneder.
 • Større boligændringer: op til 10 måneder.

Når du er blevet bevilliget støtte

Hvilken leverandør kan du bruge?

I nogle tilfælde kan vi i kommunen vedtage, at et hjælpemiddel skal leveres af en bestemt leverandør.

Hvis du i et sådant tilfælde ønsker at bruge en anden leverandør, skal du muligvis betale en del af udgiften selv.

Hvor kan du afhente hjælpemidlet?

Når du er blevet bevilliget støtte til et hjælpemiddel, skal du så vidt muligt selv afhente det på vores hjælpemiddeldepot. 

Adresse

Vesthimmerlands Kommunes Hjælpemiddeldepot
Hjortkærsvej 28 B
9600 Aars

(I perioden den 7. juni 2021 til 28. februar 2022 hedder adressen Nordvestvej 4, 9600 Aars)

Åbningstider

Mandag: lukket
Tirsdag: 9.00 - 12.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 12.00 - 15.30
Fredag: lukket

Aflevering og reparation af hjælpemidler

Når du ikke længere skal bruge dit hjælpemiddel, eller det har behov for at blive repareret, skal du kontakte Bevilling Voksne/Ældre.

Kontakt

Det er vores sagsbehandlere i Bevilling Voksne/Ældre, der behandler din ansøgning.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgmål:

Telefon: 99668170

Telefontid

Mandag: 8.00-12.00
Tirsdag: 8.00-12.00
Onsdag: 8.00-12.00
Torsdag: 8.00-12.00
Fredag: 8.00-12.00

Ved henvendelser, der drejer sig om genoptræning og kropsbårne hjælpemidler, er telefontiden 8.00 - 10.00 alle hverdage.

Error in BorgerModuleRendering!System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: There was no endpoint listening at https://www.borger.dk/_vti_bin/borger/ArticleExport.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 212.98.96.22:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context) at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() --- End of inner exception stack trace --- Server stack trace: at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.Send(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.SendRequest(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message) Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at IArticleExport.GetArticleByID(Int32 articleID, Nullable`1 municipalityCode) at GoBasic.Services.BorgerService.BorgerIntegrationService.<>c__DisplayClass6_0.b__0() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Services\BorgerService\BorgerIntegrationService.cs:line 70 at GoBasic.Systems.Caching.ScopedCache.ApplicationScopeCache.Get[T](String key, Func`1 getter, TimeSpan expiration) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Systems\Caching\ScopedCache.cs:line 163 at GoBasic.Services.BorgerService.BorgerIntegrationService.GetMicroArticles(Int32 articleId, Nullable`1 municipalityId) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Services\BorgerService\BorgerIntegrationService.cs:line 65 at GoBasic.Model.BorgerModule.get_Sections() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Model\BorgerModule.cs:line 14 at GoBasic.Presentation.Modules.BorgerModuleRendering.CreateAccordion() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Modules\BorgerModuleRendering.cs:line 38 at GoBasic.Presentation.BaseRendering.CreateChildControls() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\BaseRendering.cs:line 26