Få handicapkørsel

Har du et vedvarende fysisk handicap, kan du søge om at blive bevilliget til handicapkørsel, også kaldet Flexhandicap.

Hvis du er blind eller svagtseende

Hvis du søger handicapkørsel, fordi du er blind eller svagtseende, skal du vedlægge en kopi af din journal fra øjenlægen eller af dit medlemskort fra Dansk Blinde Samfund i ansøgningen.

Kan du få handicapkørsel?

For at blive bevilliget til handicapkørsel, skal du være over 18 år og opfylde én af følgende kriterier:

  • være svært bevægelseshæmmet varigt og benytte ganghjælpemiddel eller kørestol
  • være berettiget til ganghjælpemiddel eller kørestol
  • være blind eller svagtseende (din synsrest skal være 6/60 eller mindre på dit bedste øje, eller din synsrests værdi skal vurderes at være lig med eller mindre end 6/60)
  • ikke kunne benytte offentlig transport, fordi du er svært bevægelseshæmmet, og fordi ganghjælpemidler ikke er tilstrækkelige

Læs lovgrundlaget bag kriterierne

Godt at vide

Flexhandicap er et tilbud om kollektiv trafik til dig, der har et fysisk handicap.

Med Flexhandicap bliver du transporteret med taxa eller liftbusser fra din gadedør til adresser i hele Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Når du er bevilliget til Flexhandicap, betaler du en pris pr. kørte kilometer. Prisen om minimumsbeløbet kan du finde på hjemmesiden for Nordjyllands traffikselskab.

Se taksterne på NTs hjemmeside