Hjerneskadekoordinator

Er du blevet ramt af en hjerneskade, og er du over 18 år, tilbyder vores hjerneskadekoordinator råd, vejledning og koordinering af dit forløb.

Hvad kan hjerneskadekoordinatoren hjælpe dig med?

Vores hjerneskadekoordinator får automatisk besked, når du indlægges på sygehuset med en hjerneskade og sørger for at tage kontakt til dig.

Hjerneskadekoordinatoren:

  • Er med til at koordinere og iværksætte rehabiliterende indsatser for at du kan blive bedre til de ting du har det svært med.
  • Medvirker til at koordinere og iværksætte rehabiliterende indsatser med det formål at du kan blive bedre både fysisk og mentalt.
  • Kan rådgive og vejlede i forhold til dine ændrede livsvilkår, både i forhold til hjem, fritid og arbejde.
  • Har mulighed for at have samtaler med dine pårørende, og oplyse om mulighederne i Vesthimmerlands Kommune for støtte.
  • Kan kontaktes hvis der er spørgsmål til kommunen, eller hvis du blot har brug for at drøfte dit forløb.

Samarbejdet med hjerneskadekoordinatoren kan have kortere eller længere varighed afhængig af din situation.

Kontakt

Hjerneskadekoordinator
Karina Bystrup Rønaa
Telefon: 9966 7107
Mail: kra@vesthimmerland.dk

Neuroteamet

Hjerneskadekoordinatoren er en del af Neruoteamet. Teamet består desuden af:

  • Neuropsykolog
  • Trænende ergoterapeut, Sundhedscenter Vesthimmerland
  • Psykolog, Center for Pædagogik og Psykologi
  • Repræsentant fra Bevilling - Psykiatri og Handicap
  • Repræsentant fra Jobcenter Vesthimmerland

Formålet med teamet er faglig sparring omkring din rehabiliterende indsats, hvilken tilgang er bedst til dig, samt en gennemgang af om der kan være andre faktorer i dit liv der kan påvirke din rehabilitering (andre sygdomme, misbrug, medicin mv.).

Vesthimmerlands Kommune vil med disse møder gerne forsøge at sikre dig den rette indsats på rette tidspunkt.