Genoptræning og rehabilitering efter en hjerneskade

Er du blevet ramt af en blodprop i hjernen, en hjerneblødning eller en anden hjerneskade, kan du efter din udskrivelse fra sygehuset få genoptræning som en del af dit rehabiliteringsforløb.

Sådan får du genoptræning

Det er sygehuset, der sammen med dig, vurderer om du har behov for genoptræning i forbindelse med din udskrivelse fra sygehuset.

Ved behov for genoptræningen sender sygehuset en almen genoptræningsplan til kommunen, hvor dine behov for genoptræning er beskrevet.

Hvem står for genoptræningen?

Det er fysio- og ergoterapeuter fra Sundhedscenter Vesthimmerland, som sammen med dig vil varetage din genoptræning.

Terapeuterne har mange års erfaring med genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade.

Hvor og hvornår foregår genoptræningen?

Genoptræningen foregår typisk i Sundhedscenter Vesthimmerlands træningslokaler i Aars. Vi vil dog også lave træning i dit nærmiljø – eksempelvis i trafikken på cykel eller med en tur på indkøb. Dele af træningen vil også kunne foregå i dit hjem.

Længden på dit genoptræningsforløb afhænger af din konkrete situation og problemstillinger.

Kontakt

Hjerneskadekoordinator
Karina Bystrup Rønaa
Telefon: 9966 7107
Mail: kra@vesthimmerland.dk

Hvis du har brug for døgnrehabilitering

Hvis sygehuset i samarbejde med dig og Vesthimmerlands Kommune, ved udskrivelse vurderer at du har behov for et tilbud som kan støtte dig døgnet rundt, kan sygehuset sende en specialiseret rehabiliteringsplan til kommunens hjerneskadekoordinator.

I denne plan er dine behov for rehabiliteringsindsatser beskrevet, og kommunen kan henvise dig til et specialiseret døgntilbud, typisk på Neurocenter Østerskoven i Hobro.