Madservice i hjemmet

Hvis du - eller din pårørende - ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via vores madserviceordning.

Sådan får du madservice

For at blive visiteret til madservice, skal du kontakte Bevilling Voksne/Ældre:

Kontakt

Bevilling Voksne/Ældre

Telefon: 99668170

Det er vores sagsbehandlere, der behandler din ansøgning.

Telefontid

Pleje og praktisk hjælp:
Alle hverdage, kl. 8.00 - 12.00

Hjælpemidler, genbrugs- og kropsbårnehjælpemidler samt genoptræning:

Alle hverdage, kl. 8.00 – 9.00

Du vil efterfølgende få besøg af en visitator, som - sammen med dig - vil finde ud af, hvilken hjælp du har behov for. Du må gerne invitere en pårørende eller bisidder med til mødet.

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.

Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

Kommunen skal hvert år beskrive sine kvalitetskrav til madserviceordningen i en kvalitetsstandard. Du kan få flere oplysninger om din kommunes konkrete madserviceordning hos kommunen.

Du skal højst betale 61 kr. (2024) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem. Der kan også være tale om madserviceordninger, hvor du kan afhente maden eller spise den hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om madservice, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Indhold fra borger.dk