Velfærdsteknologi i eget hjem

Virtuel hjemme- og sygepleje

Vesthimmerlands Kommune tilbyder dig nu muligheden for, at du kan modtage hjælp fra hjemme- og sygeplejen via videoopkald.

Du vil fremadrettet kunne modtage hjælp som du kender det i dag, hvor hjemme- eller sygeplejen kommer på besøg i dit hjem og hjælper dig, eller via. denne nye mulighed med videoopkald – hvor du via en skærm kan få påmindelser og hjælp fra hjemme- og sygeplejen, som du har brug for.

På denne måde kan vi sikre, at alle borgere i kommunen får det bedst mulige tilbud, og at kommunens ressourcer samtidig kan anvendes på bedste vis.

For dig, som modtager af videoopkald, kan fordelene f.eks. være forudsigelighed ift. hvornår du modtager hjælpen. Vi foretager videoopkald til dig på et aftalt tidspunkt hver gang, og på den måde forekommer der ikke ventetid.

Derudover kan det være, at du foretrækker videoopkald, så det ikke er nødvendigt med plejepersonale i hjemmet oftere end nødvendigt.

Hjemme- og sygeplejen hjælper med at sikre, at du kommer godt i gang med videoopkaldene.

Du får tildelt en skærm, som vi kommer og sætter op for dig i dit hjem, og kobler til internettet.

Skærmen skal benyttes til videoopkaldene, og kan ikke benyttes til andre formål.

Vesthimmerlands Kommune afholder udgifterne til skærmen

Virtuel Borgeroplæring ”Mit forløb”

Mit Forløb® er en digital løsning til patientuddannelse udviklet til patienter og borgere, som står overfor behandling. Appen fungerer som en personlig og behandlingsspecifik informationsportal.

Dit sædvanlige plejepersonale vil informere dig, hvis du er i målgruppe til at modtage hjælp via denne velfærdsteknologi.

AquaTime - Den intelligente drikkekop

Den intelligente drikkekop Aqua Time er en avanceret teknologi designet til at hjælpe brugere med at holde styr på deres væskeindtag. Her er nogle af de funktioner og fordelene ved Aqua Time:

  • Sporing af væskeindtag: Aqua Time-koppen kan registrere, hvor meget vand eller anden væske brugeren drikker i løbet af dagen. Dette hjælper brugere med at sikre, at de får tilstrækkelig væske.
  • Påmindelser: Koppen kan give brugeren påmindelser om at drikke vand regelmæssigt. Dette kan ske gennem lys, lyde eller notifikationer på en tilhørende app.
  • Dataanalyse: Koppen kan være forbundet til en smartphone-app, der analyserer data om brugerens væskeindtag og giver indsigt i deres hydreringsmønstre.
  • Aqua Time hjælper brugere med at opretholde en sund hydrering, hvilket er vigtigt for mange aspekter af helbredet, herunder fysisk ydeevne, kognitiv funktion og generel trivsel.

Medicinrobotter

TIM

TIM Medicinrobot er en teknologi designet til at hjælpe med administration og håndtering af medicin.

TIM Medicinrobot kan automatisk uddele medicin til borgere på det korrekte tidspunkt, hvilket reducerer risikoen for fejl og sikrer, at borgerne får deres medicin som foreskrevet. Robotten holder styr på, hvornår medicinen er taget, og kan registrere denne information, hvilket giver sundhedspersonalet mulighed for at overvåge borgerens medicinforbrug nøje.
TIM Medicinrobot kan minde borgere om at tage deres medicin gennem forskellige former for notifikationer, såsom lydalarmer, lysblink eller beskeder på en skærm. Robotten har sikkerhedsfunktioner, der sikrer, at kun autoriserede personer kan få adgang til medicinen.

Robotten kan programmeres til at håndtere forskellige medicinregimer, hvilket gør den fleksibel og i stand til at imødekomme individuelle alle borgeres behov.

Dit sædvanlige plejepersonale vil informere dig, hvis du er i målgruppe til at modtage hjælp via denne velfærdsteknologi.

Smila

SMILA Medicinrobot er en avanceret teknologi, designet til at hjælpe med håndtering og administration af medicin. Denne type robot anvendes ofte i sundhedssektoren, især på hospitaler og plejehjem, for at sikre, at patienter får den rette medicin på de rigtige tidspunkter.
Her er nogle af de vigtigste funktioner og fordele ved en SMILA Medicinrobot:

Robotten udleverer dosispakket medicin til borgere på det korrekte tidspunkt, hvilket reducerer risikoen for fejl.
Overvågning og registrering: Den holder styr på, hvornår medicinen er taget, og kan give besked til sundhedspersonale eller pårørende, hvis en dosis er blevet overset.
Påmindelser: Robotten kan minde borgere om at tage deres medicin gennem lyd, lys eller beskeder på en skærm.
Sikkerhed: Den kan være udstyret med sikkerhedsfunktioner for at sikre, at kun autoriserede personer kan få adgang til medicinen.

Dit sædvanlige plejepersonale vil informere dig, hvis du er i målgruppen til at modtage hjælp via denne velfærdsteknologi.