Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi kan anses for at være brugerorienterede teknologier, digitale løsninger og sansestimulation, som kan hjælpe dig til øget livskvalitet, selvhjulpenhed og tryghed i hverdagen.

Hvad er velfærdsteknologi?

Eksempler på velfærdsteknologi:

  • Elektronisk nøglesystem, så hjemmeplejen selv kan låse op/i.
  • Medicinrobot, der hjælper dig til at huske medicinen.
  • Musikpude, der virker sansestimulerende og giver ro.

Hvor bruger vi velfærdsteknologi?

Vi anvender velfærdsteknologi på tværs af Sundheds- og Kulturforvaltningen, især i hjemmeplejen og på plejecentre.

Velfærdsteknologi er her en naturlig del af vores hverdag, hvor der blandt andet anvendes lifte til forflytning eller app til videokonsultation.

Velfærdsteknologisk strategi

Gå til Velfærdsteknologisk Strategi 2022 - 2023 

Strategien er godkendt af Sundhedsudvalget d. 4. maj 2022 og er gældende for år 2022-2023.

Du er velkommen til at kontakte vores Velfærdsteknologiske konsulent, hvis du gerne vil vide mere og/eller høre mere om udvalget af velfærdsteknologier.

Kontakt

Nanna Skafte Damgaard
Velfærdsteknologisk konsulent
Telefon: 2477 2245
Mail: ndam@vesthimmerland.dk