Få behandling for alkohol- og stofmisbrug

Hos Misbrugsafdelingen kan du komme i et gratis misbrugsbehandlingsforløb, hvis du har et misbrug af alkohol eller stoffer.

Har du et misbrug af alkohol, har du ret til at være anonym. Har du et misbrug af stoffer, kan du også være anonym, hvis du ikke i forvejen har en sag i kommunen.

Åben rådgivning

Hver torsdag har vi åben rådgivning fra kl. 15 til 16 på Anlægsvej 32 i Aars. Du behøver ikke ringe og bestille tid, men kan bare møde op.

Den åbne rådgivning er for dig, der:

  • overvejer at gå i behandling
  • er usikker på, om du har et misbrug
  • ikke kan finde motivationen til at gå i behandling
  • ikke ved, hvilket tilbud, du har brug for

Du kan være anonym under den åbne rådgivning, hvis du ønsker det.

Om behandlingsforløbet

 

Har du et alkohol- eller stofmisbrug, kan du rette henvendelse til misbrugsafdeling. Her tilbydes du 1-2 samtaler med myndighedsperson. Henvendelsen kan enten ske ved, at møde op til åben rådgivning, torsdage 15-16 eller ringe til Misbrugsafdelingen og aftale tid til samtale.
 
Din sag vil herefter blive drøftet på visitationsmøde, hvor det vurderes hvilket tilbud der matcher dine behov. Du vil efterfølgende, hurtigst muligt, blive informeret om afgørelsen.
 
Som ung under 25 år, vil du blive tilknyttet vores Ungeteam.
 
For at komme i misbrugsbehandling i voksenteamet, skal du være 25 år eller derover.

Læs om behandling for unge

Misbrugsbehandlingen er et tilbud der er åben mandag til fredag i dagtimer.

Vi vil i vides muligt omfang, forsøge at tilrettelægge samtaler med hensyntagen til dit arbejds- og familieliv.

Forløbet består af individuelle samtaler, hvor du sammen med en misbrugsbehandler arbejder med dine misbrugsrelaterede problemstillinger, og får nye redskaber og strategier til at håndtere dine problemer og komme ud af dit misbrug.

Under forløbet kan vi bl.a. arbejde med problemstillinger som:

  • Fastholdelse af motivation.
  • Forebyggelse af tilbagefald.
  • Problemer, som står i vejen for at ændre dit misbrug.

 

Afrusning og afgiftning

Ønsker du at blive afrust eller afgiftet, skal du henvende dig til din egen læge. Din læge vil herefter henvise dig til relevant behandling.

Kontakt

Misbrugsafdelingen
Anlægsvej 32
9600 Aars
Telefon: 9966 7790
Mail: misbrugsafdelingen@vesthimmerland.dk

Telefontid

Mandag: 8.00 – 15.30
Tirsdag: 8.00 – 15.30
Onsdag: 8.00 – 15.30
Torsdag: 8.00 – 17.30
Fredag: 8.00 – 13.00