Fritidspas - tilskud til fritidsaktiviteter

Vil dit barn - eller et barn du kender - gerne gå til en fritidsaktivitet, men har du svært ved at få en stram økonomi til at finansiere det? Så kan et fritidspas måske være en mulighed.

Du kan søge et fritidspas til et barn eller en ung mellem 3 og 21 år. 

Hvordan får dit barn et fritidspas?

Det er foreningen, dit barn ønsker at gå til en fritidsaktivitet i, der skal søge om fritidspasset.

Ønsker du som forældre elle nærtstående person til et barn at få et fritidspas til barnet, kan du tage fat i foreningen, og bede dem om at sende en ansøgning afsted til os.

Der kan kun søges til én aktivitet pr. kalenderår. 

Godt at vide

Et fritidspas er en økonomisk håndsrækning fra kommunen til børn og unge i Vesthimmerland, som ønsker at have mulighed for at være aktive i fritidslivet på lige vilkår med deres kammerater. 

Fritidspasset er gældende for 1 år ad gangen.

Fritidspasset henvender sig til børn og unge, som:

  • er mellem 3 og 21 år
  • er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune
  • kommer fra en mindre ressourcestærk familie

Dit barn kan maksimalt få et fritidspas i en samlet periode på 4 kalenderår. 

Det er ikke muligt at søge om fritidspas til børn, som er anbragt i plejefamilie. 

Et fritidspas kan bruges til fritidsaktiviteter i Vesthimmerland.

Den økonomiske støtte kan eksempelvis gå til at:

  • dække kontingentet
  • købe udstyr 
  • deltage i lejre eller stævner
  • transportere sig til og fra aktiviteterne

 Unge mellem 18 og 21 år kan kun få et fritidspas til kontigentstøtte.

 

Den maksimale værdi af et fritidspas er:

  • 1.500 kr. pr år for børn og unge mellem 3 og 17 år
  • 1.000 kr. for unge mellem 18 og 21 år.

 

Kontaktoplysninger

René L. Østerheden
Foreningskonsulent
Kultur og Fritid
Telefon: 9966 8415
Mail: relu@vesthimmerland.dk

Else G. Andersen
Administrativ medarbejder
Kultur og Fritid
Telefon: 9966 8404
Mail: ega@vesthimmerland.dk