Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og har blandt andet fokus på lokalplanlægning, byfornyelse, miljøbeskyttelse og kollektiv trafik.

Se åbne dagsordener og referater fra Teknik- og Miljøudvalget

Medlemmer af Teknik- og MIljøudvalget

Anders Kjær Kristensen
Anders Kjær Kristensen
Socialdemokratiet
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Lars Andresen
Lars Andresen
Venstre
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget
Henrik Dalgaard
Henrik Dalgaard
Konservativ
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Jens Lauritzen
Jens Lauritzen
Venstre
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Kirsten Moesgaard
Kirsten Moesgaard
VestHimmerlandsListen
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Mikael Toft
Mikael Lisberg Toft
Socialdemokratiet
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Svend Jørgensen
Svend Jørgensen
Konservativ
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Godt at vide

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet.

Teknik- og Miljøudvalget er blandt andet ansvarlig for:

 • Byggemodning af kommunens arealer til bolig- og erhvervsformål
 • Veje og trafik, herunder vejnavne og husnumre
 • Administration af skove, natur- og rekreative områder
 • Udstyknings- og landbrugslovgivningen
 • Byggelovgivninger og andre boligforhold
 • Lokalplanlægning 
 • Fredningsplaner, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse
 • Klimatilpasning i samarbejde med forsyningsselskaberne
 • Grundvand
 • forsyningsområdet
 • Jordforurening
 • Råstofindvinding
 • Vandløb
 • Skadedyr
 • Færgefart 
 • Hyrevognskørsel og kollektiv trafik
 • Parkerings-, fritids- og idrætsanlæg
 • Kommunale havne og lystbådehavne
 • Kommunale campingpladser
 • Kommunale vandforsyning
 • Kommunal lufthavn
 • Samarbejde med frivillige organisationer, private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område
 • Drift af bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtaget eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgsområde
 • På Byrådets møde den 2. april 2020 blev det godkendt at Niels Krebs Hansen træder ud Teknik- og Miljøudvalget og Allan Ritter Træder ind.
 • På Byrådets møde den 11. januar 2021 blev det godkendt, at Mikael Lisberg Toft træder ind i Teknik- og Miljøudvalget i stedet for Uffe Bro.
 • På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. januar 2021 blev det godkendt, at Anders Kjær Kristensen tiltræder som formand for Teknik- og Miljøudvalget.
 • På Byrådets møde den 28. januar 2021 blev det godkendt at Allan Ritter Andersen udtræder af Teknik- og Miljøudvalget pr. 2. marts 2021 og at Svend Jørgensen indtræder i stedet.
 • På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. juni 2021 blev det godkendt, at Lars Andresen tiltræder som Næstformand i stedet for Kirsten Moesgaard.