Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget består af 7 medlemmer og har blandt andet fokus på lokalplanlægning, byfornyelse, miljøbeskyttelse og kollektiv trafik.

Medlemmer af Teknik- og MIljøudvalget

Anders Kjær Kristensen

Anders Kjær Kristensen

Socialdemokratiet
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Telefon:21362209
Kirsten Moesgaard

Kirsten Moesgaard

VestHimmerlandsListen
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget
Telefon:20361318
Henrik Dalgaard

Henrik Dalgaard

Konservativ
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Telefon:20917776
Jens Lauritzen

Jens Lauritzen

Venstre
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Telefon:40603271
Lars Andresen

Lars Andresen

Venstre
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Telefon:20908606
Allan Ritter Andersen

Allan Ritter Andersen

Konservativ
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Telefon:40282715

Mikael Lisberg Toft

Socialdemokratiet
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Telefon:23206032

På Byrådets møde den 2. april 2020 blev det godkendt at Niels Krebs Hansen træder ud og Allan Ritter Træder ind.

På Byrådets møde den 11. januar 2021 blev det godkendt, at Mikael Lisberg Toft træder ind i stedet for Uffe Bro.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. januar 2021 blev det godkendt, at Anders Kjær Kristensen tiltræder som formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Om Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet.

Teknik- og Miljøudvalget er blandt andet ansvarlig for:

 • Byggemodning af kommunens arealer til bolig- og erhvervsformål
 • Veje og trafik, herunder vejnavne og husnumre
 • Administration af skove, natur- og rekreative områder
 • Udstyknings- og landbrugslovgivningen
 • Byggelovgivninger og andre boligforhold
 • Lokalplanlægning 
 • Fredningsplaner, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse
 • Klimatilpasning i samarbejde med forsyningsselskaberne
 • Grundvand
 • forsyningsområdet
 • Jordforurening
 • Råstofindvinding
 • Vandløb
 • Skadedyr
 • Færgefart 
 • Hyrevognskørsel og kollektiv trafik
 • Parkerings-, fritids- og idrætsanlæg
 • Kommunale havne og lystbådehavne
 • Kommunale campingpladser
 • Kommunale vandforsyning
 • Kommunal lufthavn
 • Samarbejde med frivillige organisationer, private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område
 • Drift af bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtaget eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgsområde