Hjælpepakke på 1 mio. kr til fritids- og foreningslivet

Publiceret 23-04-2020

Tirsdag aften besluttede et enigt Fritidsråd i Vesthimmerlands Kommune, at finansiere et millionbeløb til en række indsatser, som skal hjælpe foreninger, spejderkorps og aftenskoler.

Foreninger, aftenskoler og alle uniformerede korps, der hører under Fritidsrådets område, fik på Fritidsrådets møde tirsdag den 21. april lagt et sikkerhedsnet under deres økonomi.

Under en gennemgang af Fritidsrådets økonomi blev der fundet 1 mio. kr. til at understøtte en COVID-19 hjælpepakke til foreningslivet og aftenskoler i Vesthimmerlands Kommune.

- Med denne beslutning i Fritidsrådet viser vi i Vesthimmerlands Kommune, at vi ikke bare siger, at vi bakker op om det frivillige arbejde, men der er også handling bag, hvilket man kun kan være glad for og stolt over, siger Formand for Fritidsrådet Poul Erik Pedersen.

Mange foreninger føler sig truet på økonomien på grund af manglende indtægter f.eks. kontingenter, sponsorer, indtægtsgivende aktiviteter samtidig med, at de fortsat skal afholde udgifter til drift af foreningen f.eks. lønninger, lokaleudgifter, administrationsomkostninger m.v.

Hjælpepakken afdækker ikke foreningerne 100%, men det er et godt skridt på vejen til at fastholde det fantastiske fritids- og foreningsliv i Vesthimmerlands Kommune.

Formand for Fritidsrådet, Poul Erik Pedersen retter en stor tak til administrationen for det store stykke arbejdet, der er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af COVID-19 hjælpepakken. Der sendes også en stor ros til de 13 medlemmer i fritidsrådet, der enstemmigt godkendte hjælpepakken.

Asger Andersen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget tilføjer:

- Fritidsrådets mulighed for at yde førstehjælp til foreningslivet skal ses i lyset af, at Fritidsrådet frit kan overføre over/underskud fra år til år. I en tid, hvor der er brug for at holde hånden under foreningslivet, skal vi være stolte af, at Fritidsrådets foreningsvalgte medlemmer gennem de sidste år har forvaltet området så ansvarsfuldt, at der nu kan ydes krisehjælp, uden at det medfører budgetoverskridelser.

På mødet blev det også besluttet at indstille følgende forslag til Kultur- og Fritidsudvalget.

Fodboldklubber, der ikke har en kunstgræsbane skal sidestilles mere med klubber, der selv har en kunstgræsbane. Det sker ved, at der gives 50% i tilskud for lejeudgiften, da økonomien har været en stor hindring for klubber, der ikke selv har en kunstgræsbane. På nuværende tidspunkt er en kunstgræsbane i Farsø og Aars, og der er en på vej i Løgstør.

Den endelige beslutning skal træffes i Kultur- og Fritidsudvalget.

COVID-19 hjælpepakke til fritids- og foreningslivet i Vesthimmerlands Kommune

  • Medlemstilskud fra 2019 fastfryses, så foreningerne får samme beløb i 2020. Dette sikrer, at foreninger ikke bliver ramt af eventuel medlemstilbagegang.
  • Aktivitetstimer i egne/lejede lokaler fra 2019 fastfryses, så samme aktivitetstimetal går igen i 2020. Dette sikrer, at foreninger ikke bliver ramt på lokaletilskud af, at de ikke kan benytte lokalerne under corona-perioden.
  • Foreninger med øget aktiviteter behandles efter nuværende kriterier.
  • Vesthimmerlands Kommune afholder foreningernes egenbetaling for brugen af haller i corona-perioden. Det vil sige, at kommunen afholder udgifter til støtteberettigede haller 100 % i perioden 12. marts - til tingene er normaliseret igen.
  • Foreninger/klubber med udendørsaktivitet 2020, som kan dokumentere mistet kontingentindbetaling, indsender opgørelse til forvaltningen til videre vurdering – Fritidsrådet træffer endelig beslutning om kompensation på ekstraordinært møde.
  • Forvaltningen undersøger nærmere omkring fitnessforeningers eventuelle udfordringer i corona-perioden – behandles på ekstraordinært møde.
  • Endelig opgørelse for lokaletilskud 2019 afregnes – godkendelse fra generalforsamling skal eftersendes så snart det er muligt.
  • Udfordringer på aftenskoleområdet vurderes nærmere administrativt – nuværende aktivitetsniveau fastfryses ift. fordeling af midler for 2021.
  • Der gives ikke hjælpepakke til eventuelle manglende kommercielle indtægter i forbindelse med hjælp til diverse markeder, festivaller, sponsorarrangementer og lignende – der henvises til COVID-19 støttemuligheder fra staten.