Positive resultater for unge i efterværn

Publiceret 22-06-2020

Et tværfagligt samarbejde omkring anbragte unge og unge med kontaktperson har vist sig at have positiv virkning på kvaliteten i de unges netværksrelationer samt uddannelse og beskæftigelse.

I 2017 blev Vesthimmerlands Kommunes ansøgning til investeringspuljen for efterværn til unge godkendt, hvorfor kommunen i en treårig periode har modtaget godt og vel 7,5 millioner kroner. Projekt ”TUS – Tværfagligt UngeSamarbejde” afsluttes ved udgangen af 2020, men allerede nu kan kommunen fremvise positive resultater for de unge.

Målgruppen for projekt TUS er unge, der umiddelbart inden deres 18. år er anbragt, har været anbragt eller har haft en kontaktperson. I alt har 72 unge i projektperioden modtaget støtte i form af det tværfagligeteam TUS, som består af medarbejdere fra Børne- og Familierådgivningen, Familiehuset, UU, beskæftigelse samt SSP. De unge har også deltaget i madaftner og et forløb med fokus på selvudvikling og netværksafdækning.

Evalueringen af projektet er foretaget af PwC i samarbejde med Socialstyrelsen. Blandt hovedkonklusionerne lyder det blandt andet, at unge i efterværn i projektperioden i højere grad er i uddannelse/beskæftigelse sammenlignet med unge i efterværn før projekt TUS. Samtidig er en større andel af de unge selvforsørgende; 72 % af de unge som har modtaget efterværn i projektperioden er selvforsørgende i måneden efter afsluttet efterværn. Opgørelsen fra tiden før projektet viser at her var 25 % af de unge som har modtaget efterværn selvforsørgende. De unges netværksrelationer er også blevet undersøgt, og her viser evalueringen, at kvaliteten af de unges netværksrelationer er forbedret mellem start- og slutmåling. Eksempelvis oplever de unge, at der er færre konflikter med familie og venner.

De gode resultater kan i høj grad tilskrives det tværfaglige team, der i projektperioden har arbejdet intensivt med de unge. Familiechef Birgit Marie Graversgaard roser teamet for de flotte resultater:

- Med projekt TUS har vi haft mulighed for at komme hele vejen rundt om de unge. Teamet har løst opgaven til UG. Nu bliver det vores opgave at se fremad og implementere de gode erfaringer fra projektet i det videre arbejde med målgruppen.