Smitte|stop - ny app

Publiceret 18-06-2020

Smitte|stop hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark.

Det er frivilligt at hente appen. Jo flere, der bruger den, desto flere smittekæder kan vi bremse.
 
Appen giver dig mulighed for at give besked om smitterisiko til personer, som du har været tæt på, men som du ikke kender, fx i offentlig transport eller på restauranter.
 
𝗔𝗽𝗽𝗲𝗻 𝘀𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲|𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗴𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗱𝗶𝗴
 
  • Besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus. Du får besked om myndighedernes anbefalinger, så smittekæden kan stoppes
  • Mulighed for at sende besked til andre, du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv for ny coronavirus. Du giver besked til andre uden, at de kan se, hvem du er, hvor eller hvornår de har været tæt på dig.
𝗢𝗺 𝘀𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲|𝘀𝘁𝗼𝗽
  • Appen er sikker og beskytter din data
  • Data om, hvem du har været i nærheden af, gemmes kun på din telefon, og ingen myndigheder har adgang til oplysningerne
  • Appen er et digitalt supplement til myndighedernes andre tiltag, som skal hjælpe os med at passe godt på hinanden, mens samfundet genåbner.
Du finder smitte|stop-appen dér, hvor du normalt henter dine mobilapps.
 
Læs mere på www.smittestop.dk
 
Appen smitteIstop er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Serum Institut og Netcompany.