LÆR AT TACKLE kurser giver stor værdi for alle parter

Publiceret 11-05-2020

I Vesthimmerlands Kommune hjælper en gruppe frivillige instruktører andre med at få et godt liv på trods af langvarig sygdom på egen krop eller hos nære pårørende – det giver mening for både kursister og instruktører.

Efter at have oplevet henholdsvis stress og angst på egen krop, blev Grethe Klitgaard Olesen og Randi Alsbjerg begge frivillige instruktører. På kurserne ”LÆR AT TACKLE angst og depression” og ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” hjælper de andre med at tackle sygdom – samtidig med at de får en masse værdifuldt retur til at hjælpe dem selv.

Udover de to ovennævnte selvhjælpskurser udbydes også ”LÆR AT TACKLE kroniske smerter”, og så er det nye kursus ”LÆR AT TACKLE angst og depression - online” også på programmet hos Sundhedscentret i Vesthimmerlands Kommune. På de forskellige kurser bliver personer, der har en langvarig sygdom – eller er pårørende til én, der har – hjulpet med at få et godt liv trods sygdommen. 

Kurset er en vej videre

Da 60-årige Grethe blev ramt af stress, deltog hun selv på et selvhjælpskursus i Vesthimmerlands Kommune. Kurset var et vigtigt skridt i den rigtige retning, og da hun senere fik tilbuddet om at blive instruktør på et ”LÆR AT TACKLE”-kursus, tøvede hun ikke med at sige ja:

- For mig er det meningsfuldt at være instruktør. Jeg ligger inde med en masse viden, som jeg gerne vil give videre til kursisterne, samtidig med, at kursisterne giver en masse tilbage til mig. De har noget på hjertet, og det kan også hjælpe mig som instruktør.

55-årige Randi valgte ligeledes at blive instruktør, efter hun selv havde deltaget på et kursus:

- Det har givet mig en følelse af, at den angst, jeg oplever, kan bruges til noget. Jeg kommer aldrig til at kalde det en fordel – men de erfaringer, jeg har, går ikke til spilde, og jeg vokser simpelthen ved at opleve, at jeg kan bruge det til noget.

For både Grethe og Randi, har valget om at blive instruktør været et vigtigt skridt i deres eget sygdomsforløb. I dag har Grethe og Randi været instruktører i henholdsvis syv og fem år; en tid, der for begge kvinder har været rigtigt givende.

Vi er på bølgelænge med hinanden

Det, at instruktørerne selv har haft sygdom tæt inde på kroppen, gør ”LÆR AT TACKLE”-kurserne til noget særligt. Som instruktør bruger Randi aktivt sine egne erfaringer:

- Jeg bruger meget min egen historie – og det gør, at kurset bliver i øjenhøjde, for vi er ikke noget mere eller andet end dem. Jeg oplever, at mange af kursisterne synes, det er befriende. Vi bliver en slags rollemodel – for hvis vi kan, så kan de også.

Også Grethe oplever, at hun med sin egen erfaring kan skabe et unikt samspil med kursisterne, ligesom de kan bruge hende som rollemodel:

- Vi er på bølgelængde med hinanden, og det giver et rigtig godt samspil. Samtidig med det, bliver vi som instruktører en slags rollemodeller for kursisterne.  Mange har det rigtig svært, når de kommer, men det at de kan se, hvor langt vi er kommet, giver dem blod på tanden. Det viser, at man godt kan komme videre, på trods af, at man har haft en hård periode.

Vil du også være instruktør?

For at blive instruktør, skal du:

  • have overskud til at hjælpe andre
  • have – eller have haft – kronisk smerte, angst eller depression, være kronisk syg eller være pårørende til en voksen med langvarig sygdom
  • have et afklaret forhold til egen sygdom
  • gerne ha’ været kursist på et LÆR AT TACKLE kursus

Forud for dit første kursus, vil du gennemgå en gratis, intensiv uddannelse, som varer 2 x 2 dage. Her bliver du sammen med 8 – 16 andre instruktører fra hele landet klædt på til at afvikle kurser i din egen kommune.

Kurserne, hvor du skal være instruktør, løber over seks - syv mødegange på 2,5 time pr. gang. Det er gratis at deltage på kurserne, og instruktørarbejdet er ulønnet.

Kontakt og yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, eller vil du gerne vide mere? Så kontakt Sundhedscentret på tlf. 9966 8200 eller mail sundhedscenter@vesthimmerland.dk

På billedet står Christina Holm, instruktør i LÆR AT TACKLE angst og depression forrest til venstre, bagerst til venstre står Lone Krogh Yapp, instruktør i LÆR AT TACKLE kroniske smerter, i midten af broen står Grethe Klitgaard Olesen og til højre står Randi Alsbjerg, begge instruktører i LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.