Ny udligningsreform langsigtet økonomisk stabilitet

Publiceret 05-05-2020

Vesthimmerlands Kommune er glade for, at der endelig er kommet en aftale omkring kommunernes finansiering. En aftale der kan skabe bedre rammer for langsigtede planer og investeringer i Vesthimmerlands Kommune.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet har d. 5. maj 2020 indgået Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Aftaleparterne er enige om et nyt og bedre udligningssystem, som kan skabe stabilitet og forudsigelighed om de økonomiske rammer for kommunerne.

I Vesthimmerlands Kommune glæder vi os over, at der nu er kommet en aftale omkring kommunernes finansiering.

- Den nye aftale var som forventet, og vi glæder os nu over, at vi endelig står med en udligningsreform – den har vi ventet længe på. I Vesthimmerlands Kommune udfylder den et stort tomrum, siger Borgmester Per Bach Laursen.

Beløbet, som kommunen får i forbindelse med udligningen, kan altid diskuteres, men det er glædeligt, at borgerne i Vesthimmerlands Kommune nu sikres et mere lige grundlag for at kunne få kommunal service.

Det er også glædeligt, at de kommunale ansattes indsats kan måles mere ensartet sammenlignet med andre kommuner – og for Byrådet er det rigtig positivt, at der nu er en mere sammenlignelig ramme for at kunne tilrettelægge og prioritere kommunens indsats fremadrettet.

- Den nye aftale vil have betydning for vores borgere – både børn, unge og ældre. Den giver os mulighed for at tænke langsigtet og planlægge vores investeringer fremover, og vil også være til gavn for vores serviceniveau. De store kommuner har længe fået for meget, og vi har hele tiden været bagud. Vi har været sparsommelige uden, at det er gået udover et rimeligt serviceniveau, da vi stadig har haft mulighed for at investere i en fremtid, tilføjer Per Bach Laursen.

Udligningsreformen indfases over en 4 årig periode, hvor Vesthimmerlands Kommune i år 4 vil modtage cirka 90 millioner kr. i yderligere kommunal udligning - i 2021 modtager kommunen godt 24 millioner kr.

Yderligere kompenseres kommunen med et beløb, der svarer til en skattelettelse på 0,7 procent. Skattenedsættelsen svarer til godt 40 millioner kr. Skattenedsættelsen kræver politisk godkendelse i Byrådet.

- Vi har længe ligget med den 2. højeste skatteprocent, og tidligere har vi ikke haft økonomi til at sænke skatteprocenten. En nedsættelse af skatteprocenten fra 27 til 26,3 % vil have stor betydning for vores borgere, og jeg er sikker på, at det også vil have en positiv indvirkning på at tiltrække tilflyttere til Vesthimmerlands Kommune, siger Borgmester Per Bach Laursen.