Hjælp til vores erhvervsliv under de nye restriktioner

Publiceret 06-11-2020

Erhverv Væksthimmerland, Destination Himmerland og Vesthimmerlands Kommune står sammen for at vejlede og hjælpe det lokale erhvervsliv under de skærpede restriktioner i Vesthimmerland.

Covid-19 situationen, med baggrund i den særlige mink-relaterede virusvariant, har udviklet sig i en sådan retning, at statsminister Mette Frederiksen torsdag aften d. 5. november på et pressemøde præsenterede en række kraftigt skærpede restriktioner for borgerne i 7 berørte nordjyske kommuner. Dette er gældende for Vesthimmerland i en periode på 4 uger frem.

Erhvervslivet påvirkes meget negativt

Restriktionerne påvirker vores erhvervsliv meget negativt og på forskellige måder. Mens stort set hele hotel- og restaurationsbranchen lukkes ned, kan andre erhverv - herunder fremstillingsbranchen - fortsætte, men rammes bl.a. af opfordringen om ikke at pendle over kommunegrænserne. Derved er en stor del af vores arbejdsstyrke i Vesthimmerland sat ud af spil. Derved er en stor del af vores arbejdsstyrke i Vesthimmerland sat ud af spil.

Vi står sammen for at hjælpe

Via det kommunale beredskab tilbydes erhvervslivet i Vesthimmerland en mulighed for at drøfte spørgsmål, problemer og erfaringer relateret til restriktionerne med konsulenter fra det lokale erhvervskontor Erhverv Væksthimmerland og destinationsselskabet Destination Himmerland.

Selvom vi ikke kender alle svarene, så vil vi med henhold i de udstedte officielle retningslinjer opsamle og drøfte de ting, der kommer ind fra erhvervslivet, og dele viden med andre som henvender sig. Tøv ikke med at kontakte os, så vi kan hjælpe hinanden. Vi vil også løbende opdatere vores informationssider og sociale medier med ny og relevant information om situationens udvikling.

Særlige opmærksomhedspunkter for virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen

Restauranter, barer, værtshuse, caféer og andre serveringssteder skal lukke for servering til indtagelse på salgsstedet. Det gøres opmærksom på, at der er mulighed for take away. Dette træder i kraft den 7. november 2020.

Hvis man som hotel- eller restauration fra d. 7. november mangler sit kundegrundlag grundet stramningerne i restriktionerne, så tøv ikke med at kontakte Destination Himmerland. Vi står klar til at hjælpe med at kigge på nye muligheder og arbejde henimod nye forretningsgrundlag.

Ved spørgsmål eller erfaringer til deling med andre hoteller og restaurationer kan du kontakte Turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen på mail jimmi@destinationhimmerland.dk eller på telefon 20 26 46 64.
Følg også med på Destination Himmerlands LinkedIn, Facebook og hjemmeside www.destinationhimmerland.dk

Særlige opmærksomhedspunkter for virksomheder i andre brancher

Lige som i foråret opfordres alle virksomheder til at hjemsende flest mulige ansatte, medmindre de udfører ”kritiske funktioner”. Virksomheder med produktion skal ikke lukke, men bør hjemsende alle medarbejdere hjemhørende i andre kommuner og udlandet. Borgere opfordres til ikke krydse kommunegrænsen som pendlere, medmindre de arbejder med ”kritiske funktioner”. Den offentlige transport bliver også lukket ned, og kan vanskeliggøre fremmøde.

Godstransport må fortsætte, men chauffører fra Vesthimmerland må ikke køre ud af kommunen. Alt transport ud af og ind i kommunen skal derfor varetages af chauffører fra andre kommuner end de 7 nedlukkede.

Med kritiske funktioner menes primært sundhedssektoren, og brancher indenfor pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, godstransport, tele- og IT-infrastruktur og den finansielle infrastruktur. Herudover også personale indenfor pleje- og omsorgssektoren.

Ved spørgsmål eller erfaringer til deling med andre virksomheder kan du kontakte Erhvervschef Dan Skovgaard på dan@vaeksthimmerland.dk eller mobil 2148 1034, eller fange én af erhvervskontorets andre konsulenter, som du kan finde kontaktoplysninger på her.
Følg med på Erhverv Væksthimmerlands LinkedIn, Facebook og hjemmeside www.vaeksthimmerland.dk