Et samlet byråd står bag næste års budget

Publiceret 25-09-2020

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har i dag indgået et bredt budgetforlig for 2021 med plads til mere kernevelfærd til børn og ældre og nye anlægsinvesteringer.

Vesthimmerlands Kommune kan med glæde meddele, at et samlet byråd har indgået aftale for næste års budget. Dermed står partierne Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og VestHimmerlandsListen alle bag budgetaftalen 2021, der også omfatter overslagsårene 2022-2024.

Et budgetforlig, hvor et historisk højt anlægsbudget på 110 millioner kroner og styrkelse af kernevelfærden er prioriteret med øje for velfærd, turisme, byrum og beskæftigelse. Samtidig er driften udvidet med 8 mio.kr. til et øget serviceniveau. Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, siger:

- Som borgmester er jeg rigtig glad for, at vi i byrådet står sammen om næste års budget, hvor vi har været begunstiget af en stærkere økonomi. Derfor har vi også prioriteret både at fortsætte og påbegynde flere anlægsinvesteringer, som vil skabe udvikling i Vesthimmerland og samtidig understøtte beskæftigelsen i erhvervslivet, hvor Covid-19 situationen stadig er en stor ubekendt til næste år, siger borgmester Per Bach Laursen, der glæder sig over vedtagelsen af en ny ambitiøs marina i Løgstør, en længe ønsket udvidelse af Gislum-vej, flere projekter i Aalestrup og fortsættelse af realiseringen af Svømmecenter Vesthimmerland i Aars.

- Vi løfter også vores kernevelfærden med driftsudvidelser på 8 mio.kr. med prioriteringer, hvor vi på ældreområdet bl.a. styrker vores demensindsats, rehabiliteringsområdet og medicinhåndtering. Vi investerer i ledsagertimer til borgere med handicap til flere aktiviteter og oplevelser i dagligdagen, hvilket skal understøtte visionen om det gode liv for alle. På børneområdet sætter vi ind med ambitioner om at give vores børn de bedste rammer for at lære og trives allerede fra første skoledag. Vi styrker den målrettede indsats i matematik og dansk for de mindste elever i 0. – 3. klasse, siger borgmester Per Bach Laursen, der også fik en glædelig nyhed tikkende ind i løbet af dagens seminar fra Christiansborg:

- Vi har fra årsskiftet fået lov til at nedsætte skatten med 0,7 % til 26,3 % i Vesthimmerland fuldt finansieret af staten som et led i den kommunale udligningsreform. Det er virkelig en kærkommen hjælp til skatteyderne i Vesthimmerland, at vi får denne håndsrækning fra staten.

Budgetaftalen sikrer desuden, gennem afsatte midler til ’Projekt uddannelsesparat’, at der gives vejledning til alle kommunens børn og unge ned til 7. klasse, så flest mulige gøres parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Samtidig får alle folkeskoleklasser mulighed for en årlig bustur, hvor vores børn og unge får bedre muligheder for at komme på ekskursion til Vesthimmerlands mange kultur- og samfundsrelaterede seværdigheder. Med den prioritering øger vi vores børn og unges kendskab til Vesthimmerland og den hjemkommune, de er en del af.

Anlæg med fokus på udvikling af alle strategiske indsatsområder

I de kommende år planlægger Vesthimmerland en større anlægsramme. Dette skyldes også, at der i aftalen om kommunernes økonomi er givet mulighed for at øge anlægsrammen, hvilket Vesthimmerland vælger at benytte sig af.

Forhandlingerne har taget udgangspunkt i de politisk prioriterede områder og opgaver i Vesthimmerlands Plan- og Bæredygtighedsstrategi.
Med de visioner for Vesthimmerland er der prioriteret 17,5 millioner kroner i årene 2021 og 2022 til renovering af Aalestrup Skole, som samlet bliver et anlægsprojekt på 33 millioner kroner med alle etaper. I Aalestrup er der også fundet plads til at udvikle og udbygge friluftsbadet i byen med en svømmesø og vinterfaciliteter.

Også på Toppedalskolen på Vilstedvej er der nye moderne rammer på vej, ide budgetaftalen afsætter 30 millioner kroner til en nybygget skole, der bliver samlet på matriklen på Vilstedvej, så de fysiske rammer og faciliteterne forbedres for elever, forældre og ansatte.
En ny marina i Løgstør og højvandssikring af byens havnefront er også vedtaget med 65 millioner kroner i 2021, 2022 og 2023. Et nyt havneanlæg med udvidelser, som skal sikre og rumme flere gæstesejlere og fastliggere med målet om at styrke bl.a. turismen. Anlægget består af ydermole, brodæk, pælepladser, klimaskærme og belysning af havnefronten. Med de planer vil vi i Vesthimmerland skabe et meget ambitiøst havnemiljø i Løgstør.

Vesthimmerland Kommune vil også fortsat bygge et nyt svømmecenter i den vestlige del af Aars, hvor budgetaftalen rummer midler til betaling og realisering af Svømmecenter Vesthimmerland. Et nyt svømmecenter, der nu er sendt i EU-udbud med en anlægsramme på 88,8 millioner kroner og forventes igangsat i 2021. En overdækning af Kimbrertorvet i Aars er også imødekommet, hvor byrådet har afsat 5,1 millioner kroner til. En overdækning, der skal forbedre anvendelsen af torvet og derved understøtte handelslivet og mulige rammer til arrangementer.

Byrådet lægger fortsat også vægt på at følge med i udviklingen af det nære sundhedsvæsen og styrke fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger i kommunen. Derfor er der fortsat prioriteret økonomi til Sundhedens Hus i Farsø med en samlet anlægssum på 16,3 mio. kr., der skal sikre lægedækning i et nært, attraktivt og sammenhængende sundhedsvæsen tæt på sygehusets matrikel og Sundhedscenter Vesthimmerland.

Læs hele Budgetaftale 2021