Introduktionsforløb for nye medarbejdere

Som nyansat i Vesthimmerlands Kommune får du en introduktion til din nye arbejdsplads og kommunen generelt. Det sker igennem vores introduktionsforløb samt et introduktionsmøde.

Introduktionsforløb

I løbet af din første tid i Vesthimmerlands Kommune vil du gennemgå et introduktionsforløb, hvor der er fokus på at introducere dig til din arbejdsplads, kommunen generelt og ikke mindst dine primære opgaver.

I introduktionsforløbet er der desuden lagt vægt stort vægt på det sociale. Derfor vil du som nyansat også få tilknyttet en buddy – en tæt kollega – som skal følge dig den første tid af din ansættelse.

Introduktionsmøder

Hvert kvartal afholdes der introduktionsmøder for nye medarbejdere og ledere. Til mødet deltager borgmester Per Bach Laursen og kommunaldirektør Henrik Kruuse.

På introduktionsmødet vil du således få mulighed for at møde nogle af dine nye kolleger og kommunens øverste ledelse, ligesom du vil få indsigt i den  organisation, du er landet i.