Nøgletal

Læs nøgletallene for Vesthimmerland og sammenlign os med andre kommuner. Nøgletallene er udarbejdet af VIVE.

Læs vores ECO-Nøgletal

Hvilke områder kan du finde nøgletal for?

  • Generelle nøgletal
  • Sociale forhold
  • Finansielle forhold
  • Ressourceforbruget på hovedkonti
  • Børnepasning
  • Folkeskolen
  • Tilbud til ældre
  • Øvrige sociale forhold
  • Øvrige udgiftsområder
  • Grafik