Kort over Vesthimmerland

Vil du se, hvor det nærmeste shelter ligger? Eller mangler du overblik over de fredede områder i Vesthimmerland? På vores interaktive kort finder du det hele.

Om det interaktive kort

Kortets data er vejledende

Kortdata er formelt set kun vejledende. Det vil sige, at kortet og data fra kommunen ikke kan bruges som dokumentation. 

Kortdata bliver løbende opdateret, men vi kan ikke garanterer for, at der ikke er fejl eller mangler i oplysningerne.

Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.

Hvis der opstår tvivl om et skels beliggenhed

Hvis der opstår tvivl om et skels beliggenhed, er det digitale matrikelkort kun vejledende. Det er målebladet, der er juridisk gældenden.

Måleblade opbevares ved Geodatastyrelsen, og vi ligger i kommunen ikke inde med måleblade for private matrikler. 

Kortets nøjagtighed afhænger af det baggrundsmateriale, du anvender.

Nøjagtigheden varierer

Nogle skel er indlagt efter måling og har en nøjagtighed på +/- 0,4 m.

Andre skel er indlagt på grundlag af en digitalisering af de oprindelige matrikelkort, hvor der er opmålinger fra slutningen af 1700-tallet. Her er nøjagtigheden meget varierende og kan i enkelte tilfælde være +/- 20 m.

Matrikelskellene følger ikke altid de synlige grænser i marken

Hvis du sammenlignede de tekniske og topografiske kortværker med det digitale matrikelkort, vil du ofte opleve uoverensstemmelser.

Det skyldes ikke nødvendigvis en unøjagtighed i det digitale matrikelkort. Det kan dog for eksempel skyldes, at:

  • en hæk ikke er plantet lige netop i skellet
  • der i praksis er sket ændringer, uden at landinspektøren har været ude at opmåle på ny.

Sådan søger du i kortet

På det interaktive kort kan du søge på:

  • adresser
  • ejerlav
  • matrikelnummer
  • stednavne

Du kan vælge valgmuligheder til og fra

I venstre menu kan du vælge forskellige valgmuligheder til og fra (den gule pil). For eksempel kan du vælge "børn og unge" til, hvis du vil have et kort over, hvor kommunens institutioner og skoler ligger. 

Du kan skifte baggrundskort

I venstre menu kan du vælge, hvilket baggrundskort du vil bruge.

Du kan vælge mellem et:

  • topografisk kort
  • historisk kort
  • luftfoto

Servitutter og andre byrder på din ejendom

Vi ligger i kommunen ikke inde med servitutter og andre byrder, som kan være lyst på private ejendomme. 

Du skal henvende dig til Tinglysningen, for at få servitutter og andre byrder.

Gå til Tinglysningens side

Ophavsret

Vesthimmerlands Kommune har ophavsrettighederne til de kort, der specifikt omhandler forhold i kommunen.

Kort og geodata må alene anvendes til private/personlige formål. Erhvervsmæssig anvendelse kræver forudgående aftale med rettighedshaverne.

 

For yderligere informationer

Du er altid velkommen til at kontakte kommunen  GIS-team.

Gis-team
Mail: teknikmiljoe@vesthimmerland.dk

Skriv gerne i emnefeltet, at din henvendelse handler om kortet - så kan vi hurtigt sende din mail videre til den rigtige medarbejder.