Tv-overvågning

På denne side finder du information om behandling af dine personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning i Vesthimmerlands Kommune.

Databeskyttelsesreglerne gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, og derfor har Kommunen pligt til at informere dig om behandlingen.

Formål med og retsgrundlag for behandlingen

Vesthimmerlands Kommune foretager tv-overvågning på steder, hvor der er behov for at begrænse hærværk, indbrud og anden kriminalitet samt for at øge trygheden for de personer, der færdes i det overvågede område.

Det er alene betroet personale på den pågældende lokation, der administrerer og har adgang til tv-overvågningen.

Det lovmæssige grundlag for behandlingen sker med hjemmel i:

  • Tv-overvågningsloven
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse)
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav)
  • Databeskyttelseslovens §8 (strafbare forhold)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger om dig, i det omfang, de fremgår af optagelserne fra det tv-overvågede område. Det kan omfatte:

  • Almindelige personoplysninger såsom tidspunkt for ophold på det tv-overvågede område.
  • Strafbare forhold og lovovertrædelser, hvis du udfører kriminelle handlinger på optagelserne.
  • Følsomme personoplysninger i form af helbredsmæssige, religiøse eller seksuelle forhold, etnisk oprindelse, dit udseende, bevægelsesmønster eller andre biometriske oplysninger med henblik på entydig identifikation.

Sådan behandles oplysningerne

I tilfælde af tyveri, hærværk, vold, overfald eller mistanke om en hændelse vil kommunens kontaktperson gennemgå optagelserne. Optagelserne vil indgå i en anmeldelse til politiet. Politiet kan også bede om at få udleveret en optagelse, hvis de har mistanke om, at der er begået en kriminel handling.

Behandling og videregivelse af dine personoplysninger

I tilfælde af tyveri, hærværk, vold, overfald eller mistanke om en hændelse vil optagelserne blive gennemgået.

Optagelserne videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 4 c. Politiet kan også bede om at få udleveret en optagelse, hvis de har mistanke om, at der er begået en kriminel handling.

Optagelserne bliver ikke offentliggjort, videregivet eller vist til andre end til politiet, med mindre du har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Opbevaring

Oplysningerne slettes automatisk 14-30 dage efter optagelsen. Optagelser kan blive gemt i længere tid, så længe der foregår en undersøgelse, i en særskilt bevislås indtil denne er overstået eller optagelsen udleveret.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder i forhold til behandling af dine oplysninger. Du har ret til at klage, søge indsigt, gøre indsigelse, begrænse, berigtige og i visse tilfælde at få slettet dine oplysninger. Det kan du læse mere om på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har henvendelser angående de konkrete optagelser, skal du henvende dig til den pågældende institution, hvor tv-overvågningen finder sted.

Kontaktoplysninger

Lone Broberg
Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: 9966 7918
Mail: dpo@vesthimmerland.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.