Bliv godkendt som folkeoplysende forening

Hvis jeres forening gerne vil kunne søge støtte fra kommunen under Folkeoplysningsloven, skal I være godkendt som folkeoplysende forening.

Ansøgningsfrist

For at I kan søge tilskud i indeværende år, skal vi have modtaget jeres ansøgning senest den 1. februar. Modtager vi jeres ansøgning herefter, vil I først kunne søge tilskud i det kommende år. 

Vi behandler løbende ansøgningerne.

Sådan søger I 

  • Brug selvbetjeningen
  • Udfyld ansøgningen
  • Vedhæft foreningens vedtægter
  • Vedhæft referat fra den stiftende generalforsamling

Godt at vide

Når vi i Kultur og Fritid modtager jeres ansøgning, behandler vi den administrativt, inden den sendes til behandling i Fritidsrådet. 

Hvis vi i Kultur og Fritid kan se, at jeres ansøgning eller vedtæger ikke opfylder kravene, sender vi ansøgningen retur til jer med oplysninger om, hvad I skal gøre. 

Når ansøgningen er blevet sendt til behandling i Fritidsrådet, vil I blive orienteret om, hvorvidt I er blevet godkendt som en folkeoplysende forening eller ej. 

I Danmark har vi foreningsfrihed, hvilket betyder, at enhver kan oprette en forening. Der er derfor heller ikke noget krav om, at foreningen skal registres eller godkendes officielt.

Vil en forening gerne søge støtte fra kommunen under Folkeoplysningsloven til lokaler eller aktiviteter for børn og unge under 25 år, skal foreningen dog være godkendt som en folkeoplysende forening. 

Hvad vil det sige at være en folkeoplysende forening?

En folkeoplysende forening har til formål at styrke:

  • folkeoplysningen
  • medlemmernes evne til at tage ansvar for deres eget liv 
  • medlemmernes evne til at deltage aktivt og engageret i samfundet

Foreningsarbejdet i en folkeoplysende forening kan være alt fra idræt til idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvor der er knyttet en medlemsbetaling. 

Kontakt

Thomas Hvarre Primdahl
Fritidskonsulent, Kultur og Fritid
Telefon: 9966 8406
Mail: tpri@vesthimmerland.dk

Når I er blevet godkendt

Når jeres forening er blevet godkendt som folkeoplysende, er der er en række praktisk ting, I skal have styr på.

Når I er blevet godkendt som folkeoplysende forening, skal I oprette jer på vores foreningsportal. 

Opret foreningen på Foreningsportalen

 

Alle foreninger, som er godkendt som folkeoplysende, skal have et CVR-nummer.

Opret et CVR-nummer

Godt at vide inden I går i gang

  • I vil blive bedt om at logge på med et personligt MitID - denne person vil blive foreningens fremtidige administrator 
  • Under "virksomhedstype" skal I vælge "Foreninger, institutioner, fonde" og herefter "Frivillig forening".

Når I har oprettet et CVR-nummer

Når I har gennemført registreringen, vil vedkommende, hvis MitID I har brugt, modtage en mail med en kvittering på modtagelsen. 

Dagen efter vil informationerne blive offentliggjort i CVR på Virk.

Det er lovpligtigt, at alle foreninger, der er godkendt som folkeoplysende, har en NemKonto - og det er jeres eget ansvar at oprette og opdatere den.

Alle tilskud fra kommunen udbetales til jeres NemKonto. 

Sådan opretter I en NemKonto

Når I har fået bekræftelse på, at der er blevet oprettet et CVR-nummer til jeres forening, skal jeres administrator kontakte sin bank for at få koblet CVR-nummeret til foreningens konto, så det bliver til en NemKonto. 

 

Som forening skal I have en digital postkasse på Virk, da det er her den direkte kommunikation med os i kommunen sker. 

Sådan opretter I en digital postkasse

For at oprette en digital postkasse, skal I anvende MitID, som er knyttet til foreningens CVR-nummer. I må ikke bruge jeres eget MitID.