Tilskud til folkeoplysende foreninger

Når I er godkendt som folkeoplysende forening, er der nogle tilskud, I som forening kan og skal søge.

Hvilke tilskud skal I søge?

Alle folkeoplysende foreninger skal søge om medlemstilskud.

Medlemstilskud ydes til godkendte folkeoplysende foreninger, der gennemfører folkeoplysende aktiviteter for kontingentbetalende medlemmer.

Når I søger, skal I indsende:

 • Foreningens regnskab
 • Referat fra generalforsamling
 • Beretning fra foreningen

Hvilke tilskud kan I søge?

Alle tilskuddene kan søges på Foreningsportalen.

Bruger I jeres eget klubhus eller lejede lokaler, kan I søge lokaletilskud.

Når I søger, skal I vedhæfte bilag, som ligger til grund for udgifterne. 

Væsentlige stigninger i udgifter til eksisterende eller nye lejemål/lokaler skal godkendes af os på forhånd, for at I kan modtage tilskud. 

Bruger I jeres eget klubhus eller lejede lokaler, kan I søge om a conto lokaletilskud.

Vi beregner tilskuddet på baggrund af jeres udgiftsniveau det foregående år. Forventer I væsentlige ændringer i udgiftsniveauet i forhold til sidste år, skal I angive dette i jeres ansøgning. 

Er I i gang med et vedligeholdningsprojekt på over 20.000 kr. inkl. moms, kan I søge om tilskud til jeres projekt. 

Der afsat 200.000 kr. til foreningers ekstraordinære vedligeholdelse. 

Der kan ikke søges tilskud til allerede igangsatte projekter. 

Benytter I udendørsbaner til afvikling af jeres aktiviteter, kan I søge tilskud til mål og net. 

Tilskuddet udgør 75% og købene skal ske hos A-sport gennem Kultur og Fritid. 

Der er ansøgningsfrist for dette tilskud den 15. marts og den 15. august. 

Der kan ikke søges tilskud til allerede indkøbte materiale. 

Har I brug for nye materialer - eller udskiftning eller reparation af gamle - kan I søge materialetilskud.

I kan maksimalt få bevilliget et tilskud på 50%. Puljen er på 50.000 kr. 

Der kan ikke søges tilskud til allerede indkøbte materiale. 

Rammebeløbet for puljen er 75.000 kr. og fordeles efter først-til-mølle princip. 

Puljen omfatter både tilskud til foreningers køb af uddannelse og foreningers udgifter til egne kurser. Ved egne kurser ydes der ikke tilskud til forplejning samt lokaleudgifter. 

Ansøgningsfristen er senest 3 uger før kursets afholdelse.

Der kan ydes tilskud med op til 75 % af 3.500 kr. pr. kursusdeltager. Udgifter herover afholdes 100 % af foreningen. 

Foreninger kan maksimalt modtage 15.000 kr. i tilskud fra puljen pr. år.

I flerstrengede foreninger vil hver aktivitet sidestilles med en forening, således det er aktiviteten, der maksimalt kan modtaget 15.000 kr. pr. år i tilskud.

Hvis foreningen afholder eget kursus/uddannelse ydes der tilskud med op til 75 % af hvad det koster foreningen at afholde kurset/uddannelsen.

Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 5.000 kr. 

Kriterier

 • Relevant træner-/lederuddannelse
 • Foreningen skal være hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune
 • Foreningen godkendes forud for kurset: Kursusbeskrivelse indsendes sammen med ansøgning, hvorefter en afgørelse træffes.
 • Foreningen afholder udgiften og indsender dokumentation for udgifter, hvorefter tilskuddet udbetales til foreningen.
 • Kurser skal foregå i Danmark.

Der gives ikke tilskud til

 • Transportudgifter
 • Overnatning
 • Bespisning/forplejning
 • Kurser/uddannelser med erhvervsmæssigt formål
 • Konferencer, seminar, årsmøder mv.
 • Sociale arrangementer

Puljens formål er at styrke åben skole-samarbejdet mellem Vesthimmerlands Kommunes skoler og de lokale foreninger i Vesthimmerlands Kommune til gavn for elevernes læring og trivsel.

Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og øge elevernes kendskab til det lokale foreningsliv.

 • Der kan søges til aflønning af instruktør til en timepris på 500 kr.- pr lektion.
 • Der kan kun søges til én instruktørløn pr. afholdt lektion.
 • Som udgangspunkt maksimalt 5000 kr. pr. forening pr. år. 

Formålet er at understøtte foreningslivet, at få flere medlemmer i foreningsregi og generelt at øge trivsel, livskvalitet, fællesskaber og sundhed hos borgerne. Aktiviteterne skal afholdes i skolernes ferieperioder i 2024 eller i direkte forbindelse hermed.

Der kan søges tilskud til aktiviteter som henvender sig til 0-18 årige.

Tilskud ydes med 150 kr. pr. deltager pr. dag. Tilskuddet kan bl.a. dække

 • Halleje (timer i hallen er udover tildelte foreningstimer)
 • Udstyr/materialer
 • Markedsføring
 • Forplejning
 • Koncepter fra DGI/DIF fx materiale til håndboldskole
 • Aflønning eller skattefri vederlag af instruktører

Der må maks. opkræves 300 kr. pr. deltager for aktiviteten.

Der ydes støtte til både tilbagevendende og nye aktiviteter.

Der er løbende ansøgningsfrist og ansøgningerne behandles løbende, dog skal der søges inden afholdelse af aktiviteten.

Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger i Vesthimmerlands Kommune.

Tilskudsordningen

For at danne jer et bedre overblik over mulighederne, I som frivillig folkeoplysende forening har, er det en god idé at læse tilskudsordningen.

Tilskudsordningen er, sammen med folkeoplysningsloven, gældende for foreninger i Vesthimmerlands Kommune, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven, og som ønsker at søge tilskud eller få anvist lokaler til folkeoplysende arbejde.

Download tilskudsordningen (PDF)

Kontaktoplysninger

Thomas Hvarre Primdahl
Fritidskonsulent
Kultur og Fritid
Telefon: 9966 8406
Mail: tpri@vesthimmerland.dk

Else G. Andersen
Administrativ medarbejder
Kultur og Fritid
Telefon: 9966 8404
Mail: ega@vesthimmerland.dk