Tilskud til folkeoplysende foreninger

Når I er godkendt som folkeoplysende forening, er der nogle tilskud, I som forening kan og skal søge.

Hvilke tilskud skal I søge?

Alle folkeoplysende foreninger skal søge om medlemstilskud.

Medlemstilskud er til børn og unge under 25 år - selvom alle jeres medlemmer er over 25 år, skal I dog stadig indsende en ansøgning.

Når I søger, skal I indsende:

  • Foreningens regnskab
  • Referat fra generalforsamling
  • Beretning fra foreningen

Hvilke tilskud kan I søge?

Alle tilskuddene kan søges på Foreningsportalen.

Bruger I jeres eget klubhus eller lejede lokaler, kan I søge lokaletilskud.

Når I søger, skal I vedhæfte bilag, som ligger til grund for udgifterne. 

Væsentlige stigninger i udgifter til eksisterende eller nye lejemål/lokaler skal godkendes af os på forhånd, for at I kan modtage tilskud. 

Bruger I jeres eget klubhus eller lejede lokaler, kan I søge om a conto lokaletilskud.

Vi beregner tilskuddet på baggrund af jeres udgiftsniveau det foregående år. Forventer I væsentlige ændringer i udgiftsniveauet i forhold til sidste år, skal I angive dette i jeres ansøgning. 

Er I i gang med et vedligeholdningsprojekt på over 20.000 kr. inkl. moms, kan I søge om tilskud til jeres projekt. 

Der afsat 200.000 kr. til foreningers ekstraordinære vedligeholdelse. 

Der kan ikke søges tilskud til allerede igangsatte projekter. 

Benytter I udendørsbaner til afvikling af jeres aktiviteter, kan I søge tilskud til mål og net. 

Tilskuddet udgør 75% og købene skal ske hos A-sport gennem Kultur og Fritid. 

Der er ansøgningsfrist for dette tilskud den 15. marts og den 15. august. 

Der kan ikke søges tilskud til allerede indkøbte materiale. 

Har I brug for nye materialer - eller udskiftning eller reparation af gamle - kan I søge materialetilskud.

I kan maksimalt få bevilliget et tilskud på 50%. Puljen er på 100.000 kr. 

Der kan ikke søges tilskud til allerede indkøbte materiale. 

Rammebeløbet for puljen er 75.000 kr. og fordeles efter først-til-mølle princip.

Puljen omfatter både tilskud til foreningers køb af uddannelse og foreningers udgifter til egne kurser. Ved egne kurser ydes der ikke tilskud til forplejning samt lokaleudgifter.

  • Der ydes tilskud til godkendte folkeoplysende foreningers udgifter til uddannelse af egne ulønnede ledere og instruktører
  • Tilskuddet ydes kun til foreninger og ikke enkeltpersoner
  • Foreningen skal være hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune

Tilskudsordningen

For at danne jer et bedre overblik over mulighederne, I som frivillig folkeoplysende forening har, er det en god idé at læse tilskudsordningen.

Tilskudsordningen er, sammen med folkeoplysningsloven, gældende for foreninger i Vesthimmerlands Kommune, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven, og som ønsker at søge tilskud eller få anvist lokaler til folkeoplysende arbejde.

Download tilskudsordningen (PDF)

Oversigt over udbetalte tilskud i 2019

Kontaktoplysninger

Thomas Hvarre Primdahl
Fritidskonsulent
Kultur og Fritid
Telefon: 9966 8406
Mail: tpri@vesthimmerland.dk