Gundestrupgaard

Visionen med Gundestrupgaard er at understøtte erhvervsservice som en "all inclusive" løsning. Samtidig ønsker Vesthimmerlands Kommune at skabe bæredygtige udviklingstiltag for og med erhvervet, uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere - særligt inden for velfærdsteknologi og grøn omstilling. Det vil vi gøre ved at skabe et dynamisk miljø som i fremtiden skal byde på fem laboratorier.

Hvert laboratorium skal have en nøglefunktion og understøtte en vigtig parameter i værdikæden. Vesthimmerlands Kommunes indledende tanker for stedet krydret med de værdifulde indspark fra visionsdagene, har resulteret i en fælles ledestjerne for udviklingen af Gundestrupgaard. Stjernen består af tre elementer, et centrum, en inderstjerne og en yderstjerne.

  • Stjernens centrum markerer vores overordnede mål om, at skabe Vores Gundestrupgaard, et sted der bidrager aktivt til det Nordjyske og det Vesthimmerlandske erhvervsliv.
  • Inderstjernen markerer gårdens fundament, bestående af fire grundlæggende værdier for stedets udvikling: Innovation, Kompetencer, Iværksætteri og Erhvervsservice.
  • Yderstjernen består af fire visioner, som skal bidrage til at vores værdier blomstrer og gror: Living Labs, Velfærdsteknologi, Én indgang og Grøn omstilling.

Living Labs

Tanken om Living Labs som en metode til innovation og udvikling skal gro i Vesthimmerland, ikke kun på Gundestrupgaard, men i hele kommunen. Det skal være spirende miljøer med mulighed for og plads til idégenerering og afprøvning af prototyper og konkrete produkter. På Gundestrupgaard skal der være plads til alt lige fra store maskiner til små teknologier på Gundestrupgaard. Et sted hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner mødes, og hvor der skabes samarbejder med de andre regionale og nationale laboratorier.

Grøn omstilling

Landbruget er nøglen til at arbejde med grøn omstilling på Gundestrupgaard. Vesthimmerlands Kommune er et stort landbrugssamfund, og en stor del af både udfordringerne og potentialerne i den grønne omstilling findes her. Vi har behov for et foranderligt og innovativt landbrug, for at sikre vi også har et landbrug i fremtiden til gavn for vores lokalsamfund. På Gundestrupgaard vil vi have et særligt fokus på biogas og de potentialer og muligheder det giver i den grønne omstilling. Vi vil udvikle, innovere, facilitere og informere. Vi vil samarbejde bredt og påvirke udviklingen og interessen hvor vi kan. Alle skal kunne se, forstå og ikke mindst drage fordel af alle aspekter af denne verden.

Kommunens rolle: Ejer

Vesthimmerlands Kommune som ejer

Tidsplan: Løbende

Der igangsættes løbende projekter og initiativer