Next Step Himmerland

Next Step Himmerland er et projekt på tværs af Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner. Det startede i 2020 og har fået 1 års forlængelse frem til december 2024.

Projektet har til formål at øge turismeerhvervets viden om grøn omstilling og bæredygtighed samt bidrage til, at denne viden omdannes til konkrete handlinger og aktiviteter. Dette gøres gennem en opsøgende virksomhedsindsats, der tager udgangspunkt i virksomhedens konkrete behov og udfordringer, og gennem skræddersyede og længerevarende virksomhedsforløb opnår de konkrete handlingsplaner og grønne forretningsmodeller. Derudover etableres og faciliteres der netværk for virksomhederne med fokus på grønne værdikæder og samarbejder.

I forbindelse med projektet har der været afholdt Green Talks.

Kommunens rolle: Samfund

Kommunen er sparringspartner på projektet og deltager i projektets følgegruppen. 

Tidsplan: I gang

September 2020 – December 2024

Påvirkning på klimaet

Indirekte påvirkning af CO2-udledningen gennem projektets indsatser.

Budget

Samlet budget på 4.945.200 kr.

Interessenter og partnere

  • Destination Himmerland (lead)
  • Fonden Dansk Standard – Miljømærkning Danmark er med som projektpartner.
  • Følgegruppe bestående af repræsentanter fra Erhverv Væksthimmerland, Miljømærkning Danmark, Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune og Erhvervshus Nordjylland. Følgegruppens formål er at bidrage vidensdeling og sparring til projektet.
  • Virksomheder, som er en del af Destination Himmerlands medlemsskare og udenfor.

 

Ansvarlig

Destination Himmerland

Ansvarlig chef/medarbejder:

Maria Lynge Flamsholt

Projektleder

Mail: maria@destinationhimmerland.dk

Tlf. +45 3148 9124