Omstilling af Vesthimmerlands Forsyning

Vesthimmerlands Forsyning har fokus på den grønne omstilling af deres virksomhed

Vesthimmerlands Forsyning arbejder fokuseret med den grønne omstilling af virksomheden ud fra nedenstående indsatser:

Miljøledelse

Affaldsselskabet Renovest A/S har siden 2001 været certificeret efter miljøledelsesstandarden ISO 14001. Certificeringen betyder, at affaldsselskabet forpligtiger sig til løbende at begrænse ressourceforbruget og miljøpåvirkninger. Dette medfører løbende forskellige mål og handlinger. Herunder ses nylige tiltag:

 • Renovest har for nylig udskiftet al belysning til LED, hvilket har reduceret strømforbruget til belysning væsentligt.
 • Genbrugsbutikken ”Igen Igen Brug” har fået installeret varmepumpe til opvarmning, hvor den tidligere var opvarmet med gasfyr (naturgas).
 • De forskellige indsamlingsordninger for affald resulterer i et væsentligt forbrug af diesel. Der indkøbes derfor certifikater på biodiesel, som bidrager til visionen om en fossilfri transportsektor.
 • Efter oprettelsen af Vesthimmerlands Forsyning (sammenlægning af Vesthimmerlands Vand A/S og Renovest A/S), overvejes det at udvide miljøcertificeringen til at favne både Renovest og Vesthimmerlands Vand, da spildevandsdelen ikke for nuværende er certificeret.

Strategi

Vesthimmerlands Forsyning arbejder i øjeblikket med eksekveringen af den nyligt vedtagne strategi for 2020-24. Strategien omfatter bl.a. punkterne:

 • Minimering af eget ressourceforbrug
 • Omstilling af biler til miljøvenlige alternativer
 • Tilstræbe en 100 CO2-neutral energiforsyning
 • Være klimaneutrale i 2030
 • Øge fokus på bæredygtige og grønne indkøb
 • Strategien stemmer overens med indholdet i den nationale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Planen indeholder desuden øget krav til indsamling af genvendelige fraktioner og upcycling.

Ny administrationsbygning

Administrationsbygningen i Oudrup skal udvides med en tilbygning for at skabe tidssvarende kontorfaciliteter, der bl.a. matcher behovet for faciliteter, som kan rumme flere medarbejdere, skabe plads til Klimaklassen og være samlingspunkt for alle medarbejdere. I forbindelse med byggeriet vil det tilstræbes, at tilbygningen bliver opført med fokus på bæredygtighed, herunder opvarmning og elforsyning.

Kommunens rolle: Ejer

Vesthimmerlands Kommune som virksomhedsejer.  

Tidsplan: Løbende

Løbende. 

Påvirkning på klimaet

Indirekte påvirkning af CO2-udledningen gennem projektets indsatser.

Ansvarlig

Vesthimmerlands Forsyning

Mail: info@vhforsyning.dk

Tlf: Telefon 98 68 32 00

Interessenter og partnere

 • Vesthimmerlands Kommune
 • Borgere
 • Virksomheder
 • Vesthimmerlands Forsyning

 

Budget

Vesthimmerlands Forsyning er økonomisk ansvarlig.