Behandling af oplysninger (leje af kit til affaldsindsamling)

Læs her om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Lovgrundlag for behandling

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke.

Formål med behandling

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at skabe overblik over, hvor mange personer der udlejer vores kit til affaldsindsamling under Grønne Uger (uge 41 og 42) - så vi kan holde styr på antallet som er udlejet og samtidig også fornemme interessen for udlejning af denne type kits i Vesthimmerlands Kommune.

Kategorier af personoplysninger

Vesthimmerlands Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig:

  • Navn
  • E-mail adresse

Behandlingens varighed

Vi sletter oplysningerne straks efter afholdelse af Grønne Uger (uge 41 og 42). Når oplysningerne er slettet, har vi ikke længere adgang til dem.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)
  • Ret til sletning (kun i særtilfælde)
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke bortfalder automatisk, når sagen er færdigbehandlet.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information, herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Du kan kontakte os her:

Telefon: 9966 7918

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver via. dpo@vesthimmerland.dk eller Digital Post via. sikkerpost@vesthimmerland.dk.