Skoler og dagtilbud: 2026-udviklingsplan

2026-udviklingsplan for skole og dagtilbud i Vesthimmerlands Kommune

Kort om udviklingsplanen

Byrådet vedtager i starten af hver byrådsperiode den overordnede strategi. Byrådet har i marts 2022 vedtaget at udsende "Vores Vesthimmerland 2022-2026" i høring til erstatning af sidste periodes Plan- og Bæredygtighedsstrategi. Strategien udtrykker de store linjer med ledestjernens tre elementer - et centrum, en inderstjerne og en yderstjerne, som derefter skal udmøntes i udviklingsplaner på hvert politisk område.

Hermed præsenteres med glæde og stolthed den samlede 2026udviklingsplan for skole- og dagtilbudsområdet i Vesthimmerlands Kommune. Planen er en fortsættelse af den retning, der blev sat tilbage i 2017 med 2022udviklingsplanen.
2026planen fastholder målet om, at alle børn skal blive så dygtige de kan. Ligeledes arbejdes der fortsat med en tidlig og forebyggende indsats overfor udsatte børn med afsæt i Vesthimmerlandsmodellen og i tråd med målsætningen fra Børne- og Ungepolitikken, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Inger Nielsen (V)

Børne- og Familieudvalget har prioriteret et større råderum til den enkelte skole og institution, så der er færre skal-indsatser. Disse er alle en fortsættelse af igangværende indsatser, hvor det kræver et langt sejt træk at flytte og ændre udviklingen.

2026 planen er delt i SKAL og KAN opgaver

Skal-indsatserne består af:

 • Kvalitet i dagtilbud
 • Inkluderende læringsfællesskaber i dagtilbud
 • Sprog og literacy 0-16 år
 • Matematik 0-16 år
 • Fravær – alle børn i skole
 • Styrket indsats overfor flerkulturelle
 • Den mangfoldige folkeskole
 • Sundhed og bevægelse i folkeskolen

Kan-indsatserne består af:

 • Udvikling af Science, Technology, Engineering og Math (STEM)
 • Udvikling af det internationale samarbejde/udsyn via Erasmus+
 • Udvikling af det 21. århundreders kompetencer indenfor innovation, kommunikation, selvevaluering, videnskonstruktion, kollaboration og it og læring
 • Drenge- og pigetrivsel