Udsat skolestart for dit barn

Udsættelse af dit barns skolestart sker ved, at du som forældre kontakter lederen af dit barns dagtilbud og beder om et møde omkring udsat skolestart.

Lederen af dagtilbuddet vil i samarbejde med dig og barnets anden forældre, i dialog med pædagogerne og lederen af den modtagende skole udarbejde en vurdering af behovet for et ekstra år i børnehaven. Det fremsendes herefter en ansøgning til Skole- og dagtilbudschefen senest 1. januar i det kalenderåret hvor dit barn fylder 6 år.

Ansøgningsskemaet er tilgængeligt hos dit barns dagtilbud eller kan rekvireres på bome@vesthimmerland.dk.