Samarbejde mellem skolerne og ungdomsuddannelserne om elevernes faglighed

Publiceret 31-08-2022

Eleverne i skolernes 9. klasser tilbydes valgfag i samarbejde med ungdomsuddannelserne og Ungdomsskolen i Aars. Toppedalskolen, Aars Skole, Ranum Skole og Østermarkskolen har valgt at indgå et samarbejde med Vesthimmerlands Gymnasium og HF, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser samt Ungdomsskolen i Vesthimmerland om et bredt udvalg af valgfag til eleverne.

For fjerde år har Ungdomsuddannelserne samt Ungdomsskolen udarbejdet et valgfagskatalog, hvor eleverne i 9. klasse kan vælge mellem et bredt udvalg af valgfag. Kataloget omhandler Adventure race i Ungdomsskolen; Bioteknologi i dyrlægens værksted og Byg en elbil på teknisk gymnasium; Forstå, programmer og byg en computer, Fransk og Italiensk på Vesthimmerlands Gymnasium samt Teknologi, byggeri og transport på Erhvervsskolerne.

Alle skoler i kommunen har fået tilbuddet og Aars Skole og Toppedalskolen har været med i alle årene, hvorimod Østermarkskolen og Ranum Skole har været med i henholdsvis 3 og 2 år. Andre skoler har deltaget undervejs, men har haft udfordringer omkring kørsel til Aars.

UNGvesthimmerland har i alle årene haft en vigtig rolle i forhold til koordinering af tilmeldingerne, og leder af UNGvesthimmerland, Erik Krogh Pedersen glæder sig over det tætte samarbejde, der er blevet opbygget mellem folkeskolerne, UNGvesthimmerland og de to største lokale aktører på ungdomsuddannelsesområdet.

Eleverne vælger ud fra kataloget de to ønsker, som de helst vil arbejde med. Efterfølgende pågår et arbejde med at fordele eleverne på holdene ud fra deres ønsker og helst deres første ønske. Desværre får alle elever ikke deres første ønske opfyldt, det kan være på grund af for få eller for mange tilmeldte.

Undervisningen på valgfagene foregår 10 mandage fra kl. 12.00 til kl. 15.00, hvor der i planlægningen af undervisningsgangene tages højde for andre aktiviteter på skolerne, såsom skolerejser, brobygning eller andet. Dog er undervisningen afsluttet senest omkring første november.

I evalueringen af valgfagene giver eleverne udtryk for, at de glæder sig til dagene med valgfag. De føler, de bliver udfordret fagligt.

Der føres fraværsregistreringer og her kan ses, at eleverne møder til undervisningen og ikke har meget fravær.

- De kommunale valgfag er en succes. Vores undervisere giver udtryk for, at skoleeleverne bliver fagligt udfordret i valgfagene samtidig med, at de får et godt indtryk af, hvad det vil sige at gå på et alment gymnasium, udtaler rektor på Vesthimmerlands Gymnasium, Jette Rygaard.

Direktør på HEG, Ulf Givskov Bender er ligeledes positiv: ”Jeg synes, at det er glædeligt, at det kan lade sig gøre, at folkeskolerne sammen med ungdomsuddannelserne og ungdomsskolen kan tilbyde eleverne valgfag. Eleverne får blandt andet via disse valgfag en indsigt i det faglige niveau samt det sociale miljø på ungdomsuddannelserne. Det er vigtigt for de unge mennesker, når de skal vælge ungdomsuddannelse, at de har indsigt i de muligheder, der er lokalt”.

- Det er så vigtigt for de unge mennesker, at de er godt klædt på til deres videre skoleliv”, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Inger Nielsen. ”Jo mere indsigt og viden eleverne kan få, inden de skal begynde på en ungdomsuddannelse jo bedre, så de kan fastholdes i deres skoleforløb. Jeg vurderer, at valgfagene på ungdomsuddannelserne kan være med til at støtte elevernes indsigt i kravene på ungdomsuddannelserne, så de har lettere ved at træffe det rette valg, fortsætter Inger Nielsen.