Klimaudvalgets ordførerskaber er på plads

Publiceret 14-12-2022

I sommers fik Vesthimmerlands Kommune et nyt politisk Klimaudvalg – nu er udvalgets ordførerskaber på plads for denne byrådsperiode. Ambitionerne er høje, og mange nye tiltag er allerede igangsat.

Klimaforandringerne påvirker hverdagen, det sted vi bor og vores fremtid. Klimaet er derfor en udfordring, som vi må og skal forholde os til, og derfor skal vi handle i fællesskab for at skabe et grønnere Vesthimmerland.

Til at understøtte den grønne omstilling, især når det gælder om at opfylde de konkrete klimamål, er der indsat et Klimaudvalg, som skal styrke den samlede politiske organisering, og sikre implementeringen af Vesthimmerlands Kommunes nye Klimaplan ”Udviklingsplan for grøn omstilling 2022”

- Jeg er glad og stolt over, at Vesthimmerlands Kommune har fået et Klimaudvalg, der skal fungere som en rådgivende funktion for Byrådet i omstillingen til et grønnere Vesthimmerland. Det politiske udvalg skal sikre, at vores visioner, mål og delmål indfries, lyder det fra Borgmester Per Bach Laursen.

Samtidig bliver det sådan, at udvalget kan nedsætte øvrige arbejdsgrupper, som kan inspirere til den grønne omstilling, så nye idéer kan præsenteres for de øvrige politiske udvalg.

Ambitiøs målsætning

- I Vesthimmerlands Kommune har vi sat os en ambitiøs målsætning, fortæller Borgmester Per Bach Laursen, og fortsætter:

- Inden 2030 skal Vesthimmerland som geografisk område have opnået 88 % klimaneutralitet, og inden 2050 skal Vesthimmerland være 100 % klimaneutral og -robust, og dermed modstandsdygtig overfor klimaforandringerne – en indsats der kræver, at alle bidrager.

Ni grønne fokusområder, der sætter retningen

For at kunne omsætte visionen for den grønne omstilling, er det væsentligt, at der tegnes en stærk retning for arbejdet. Dette udtrykkes i ni fokusområder, som også definerer udvalgets arbejde og medlemmernes ordførerskaber.

- Klimaudvalgets ordførerskaber er nu på plads og fordelt mellem udvalgets syv medlemmer, lyder det fra Klimaudvalgsformanden, Jakob Vium Dyrman.

Ordførerskaberne er fordelt på de ni fokusområder: Klimatilpasning, Helhedsorienteret planlægning, Sektorkobling og energiproduktion, Mobilitet og Infrastruktur, Innovation og erhvervsudvikling, Landbrug og fødevarer, Ressourceudnyttelse, Vores virksomhed samt Vanebrud. Hver af de ni fokusområder indeholder flere forskellige tiltag og handlinger, som skal fremtidssikre Vesthimmerland.

For at sikre et tværgående politisk fokus er ordførerskaberne fordelt således, at der er to til tre ansvarlige fra klimaudvalget på hvert område.

- Ordførerskaberne skal fungere som Vesthimmerlands Kommunes klimaambassadører udadtil, etablere partnerskaber, samarbejde med forvaltningerne og stående udvalg, være med til at sætte den klimapolitiske dagsorden samt sikre, at erhvervslivet og borgerne i Vesthimmerland inddrages, fortæller Klimaudvalgsformanden, Jakob Vium Dyrman.

Det nye klimaudvalg består af følgende byrådspolitiker, og deres ordførerskaber:

  • Formand: Jakob Dyrman, Sektorkobling og energiproduktion, Innovation og Erhvervsudvikling, Landbrug og fødevarer
  • Næstformand: Signe Nøhr: Innovation og Erhvervsudvikling, Vores virksomhed
  • Henrik Dalgaard: Klimatilpasning, Landbrug og fødevarer, Mobilitet og Infrastruktur
  • Benny Hansen: Vanebrud, Vores virksomhed, Ressourceudnyttelse
  • Jimmy Støttrup: Klimatilpasning, Sektorkobling og energiproduktion
  • Erik Stagsted: Helhedsorienteret planlægning, Vanebrud
  • Jane Bonnerup: Helhedsorienteret planlægning, Mobilitet og Infrastruktur, Ressourceudnyttelse

Det engagerede udvalg mødes flere gange årligt for at drøfte initiativer og tiltag, der skal iværksættes for at reducere CO2-udledningen i Vesthimmerlands Kommune.

Handlingskatalog for grøn omstilling

Vesthimmerlands Kommune har netop udgivet et handlingskatalog, som indeholder 49 handlinger, der skal være med til at sikre, at Vesthimmerlands Kommunes ambitioner for den grønne omstilling indfries. Handlingerne er inddelt efter ordførerskaberne. Læs mere om handlingerne på vesthimmerland.dk/klima.

Læs handlingskataloget