På Østermarkskolen i Aars har ny matematikmetode skabt succes blandt lærere og elever

Publiceret 15-12-2022

I starten af skoleåret satte matematikvejleder Troels Schnetler fra Østermarkskolen gang i det ”Det tænkende klasserum” hos de klasser, som han underviser i matematik - en metode, som styrker elevers læring, så de bliver bedre til at bruge det matematiske fagsprog, samarbejde og kommunikere om matematik.

Elever i 9. klasse, der arbejder.

Siden indførelsen af skolereformen har alle undersøgelser vist, at danske elever klarer sig dårligt i matematik, og for nylig udkom rapporten “Fælles udvikling af matematik”, som ligeledes peger på, at eleverne får problemer, når de skal begynde at tænke abstrakt og ikke længere kan løse de matematiske opgaver ved at kopiere den fremgangsmåde, som læreren præsenterer på tavlen.

Peter Liljedahl er en canadisk forsker, som i bogen “Det Tænkende Klasserum i Matematik” præsenterer sin grundige forskning i, hvordan man får eleverne til at tænke selvstændigt, kommunikere med og om matematik, samt at udvikle sig - frem for blot at replikere, hvad læreren skriver på tavlen.  

På Østermarkskolen bliver metoden flittigt brugt

På Østermarkskolen blev matematikvejleder Troels Schnetler så optaget af at høre om metoden, at han var nødt til at prøve den af, da skoleåret begyndte. Afprøvningen var en succes, hvilket har betydet, at Troels nu har bragt principperne ind i de klasser, han færdes i. Dette har resulteret i, at flere lærere har vist interesse for metoden, og at alle matematiklærere i udskolingen skal på kursus i metoden i det kommende forår. 

Af væsentlige pointer fra de seneste 15 års forskning kan nævnes:

  • Klasselokalerne indrettes anderledes
  • Eleverne arbejder stående, de skriver på lodrette viskbare overflader (oftest whiteboards)
  • Eleverne arbejder i tilfældige grupper med 3 elever i hver
  • Eleverne får ikke udleveret papirer med en række opgaver (heller ikke digitalt). I stedet arbejder de med problemløsende opgaver, der serveres i lettilgængelig form, og som samtidig kan løses på flere niveauer og indbyder til samarbejde og samtale mellem eleverne, hvor eleverne tør begå og lære af fejl.

Forskningen har vist, at dette styrker alle elevers læring, at de bliver bedre til at bruge det matematiske fagsprog, og at eleverne i det hele taget bliver bedre til at samarbejde og kommunikere med og om matematik.

Østermarkskolen har ydermere fået mulighed for at afprøve nyt undervisningsmateriale i samarbejde med Torben Blankholm og Adrian Bull, der har skrevet “Vidensbaseret Matematikundervisning 2”, som - sammen med en matematik-konsulent fra Center for Undervisningsmidler - har gæstet skolen for at opleve ”Det Tænkende Klasserum” og opgaver fra bogen i praksis.

Facebookside

Troels Schnetler har desuden oprettet Facebook-siden “Det Tænkende Klasserum - Building Thinking Classrooms”, hvor ca. 2.000 lærere med interesse for principperne mødes for at få inspiration, dele materialer, drøfte problemstillinger og meget andet.