Debatoplæg og Borgermøde – Planlægning for ny højspændingsstation i Mosbæk, øst for Aars

Publiceret 15-02-2022

Vesthimmerlands Kommune har modtaget ansøgning fra Energinet om at sætte planlægningen i gang for etablering af en ny højspændingsstation i Mosbæk ved Roldvej øst for Aars.

Den nye højspændingsstation ønskes etableret syd for Roldvej overfor den eksisterende højspændingsstation. Det er derfor besluttet at igangsætte en fordebat – med henblik på at indsamle forslag og ideer til ny planlægning. 

Læs debatoplægget

Borgermøde

Der vil i forbindelse med fordebatten blive afholdt et borgermøde med deltagelse fra Energinet og Vesthimmerlands Kommune. Her vil der blive orienteret om projektet – og den planlægning, som nu er sat i gang. Borgermødet afholdes i Byrådssalen på Rådhuset i Aars, Vestre Boulevard 7 – mandag den 7. marts 2022 kl. 19-21. Borgermødet vil blive annonceret i ugeaviserne og på kommunens hjemmeside. Tilmelding er ikke nødvendig.

Har du forslag og/ eller idéer?

Hvis du har forslag, idéer eller bemærkninger til den forestående planlægning, vil vi gerne høre disse, så de kan indgå i planlægningen. Du skal sende dine forslag, idéer eller bemærkninger til kommuneplan@vesthimmerland.dk - senest 16. marts 2022.