Innovationsprojekt tager kampen op mod corona på lokale plejecentre i Vesthimmerland

Publiceret 20-01-2022

I 2022 ser Vesthimmerlands Kommune frem mod endnu et år i innovationens tegn, hvor vi fra start januar er gået ind i et nyt EU-finansieret projekt. Projektet, ved navn InnoPanTec, sætter forskning og innovation på lokale plejecentre i højsædet.

Plejecenter Solvang

Med den igangværende pandemi er plejecentrene særligt sårbare, da beboere og personale dagligt er udsat for forhøjet smitterisiko. For at forebygge smitteudbrud af Covid-19 og spredning af andre bakterier og virusser sættes der med projektet fokus på den daglige hygiejne, indretning og adfærd.

Det næste halve år med undersøgelser

Over det næste halve år skal der indsamles data og viden om eksisterende hygiejne og adfærdsmønstre, med det formål at identificere typiske smittekilder.

Målet er, at den indsamlede viden skal danne grundlag for, at lokale virksomheder kan udvikle nye teknologier og produkter til forebyggelse af smittespredning på plejecentrene.

Det kan være udviklingen af forskellige hard- og softwareløsninger, anvendelse af nudging, smittebekæmpelsessystemer, dispensere eller bakteriefrie materialer.

Vesthimmerlands Kommunes formand for Sundhedsudvalget, Asger Andersen, er begejstret over det kommende samarbejde og støtten fra EU.

- Vi er meget glade for at projektet har opnået EU-støtte, lyder det fra Asger Andersen og fortsætter:

- Hele konceptet om at få skabt et innovationsmiljø med fokuseret forskning på Covid-19 området, samt det at hjælpe vores lokale plejecentre og assistere vores virksomheder i at udvikle nye produkter til gavn for deres konkurrenceevne, er vi meget stolte af at kunne være en del af, udtaler Asger Andersen.

Et værdifuldt samarbejde på tværs af landegrænser 

InnoPanTec er finansieret af EU’s Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS), der giver støtte til projektsamarbejder i programområdet Danmark, Sverige og Norge.

Projektet bliver derfor startskuddet på et stærkt og værdifuldt innovationssamarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og den svenske Kommune Mölndal, lokale plejecentre fra hver af de to kommuner og vidensinstitutionen Professionshøjskolen University College Nordjylland.

Med det dansk/svenske samarbejde, er der mulighed for drage nytte af hinandens erfaringer i håndteringen af smittespredning og finde fælles løsninger på derpå. Med EU-projektet er det ambitionen, at løsningerne ikke kun skal være til gavn for lokale institutioner, men også til inspiration for andre lande rundt omkring i Europa.

Forskning og innovation i højsædet 

Det er Professionshøjskolen UCN´s opgave at indsamle data på plejecentrene, både i Danmark og i Sverige. Den nye viden bliver samlet i en analyse, som skal bruges til at konkretisere løsningsforslag til sundhedsteknologier, samt understøtte læringen på UCN´s uddannelsesretninger inden for området.

- Vi er meget glade for at blive inviteret med som videnspartner i projektet og bidrage til forebyggelsen af smittespredning, fortæller programleder og lektor Jette Bangshaab fra UCN.

- Hele analysearbejdet, vi kommer til at foretage ude på plejecentrene, skal vi også bruge til at udvikle vores uddannelsestilbud til studerende på vores sundhedsuddannelser her på UCN, udtaler Jette Bangshaab.

Et større projekt i sigte

InnoPanTec modtager i første omgang 50.000 euro til at udarbejde et forstudie. Det er ambitionen at ansøge om et større projekt til efteråret, og med et ønske om at udvide partnerkredsen og involvere flere lokale virksomheder i et større innovationsmiljø.

Har din virksomhed en innovativ idé til udvikling af sådanne sundhedsteknologier og interesse i at blive en del af projektet og et stærkt innovationspartnerskab? Så hører vi gerne fra dig.

Kontakt

Læs mere 

Projektbeskrivelse